Małe grupy społeczne - Instytucja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Małe grupy społeczne - Instytucja - strona 1 Małe grupy społeczne - Instytucja - strona 2 Małe grupy społeczne - Instytucja - strona 3

Fragment notatki:

4. Małe grupy społeczne Pojęcie małej grupy społecznej. Cechy konstytutywne małej grupy. Klasyfikacje małych grup. Struktura socjometryczna małej grupy. Patologie więzi w małej grupie. Typologia grup społecznych. Pojęcie małej grupy społecznej : Zbiór - pewna przypadkowa grupa ludzi ze względu na typową cechę, którą zauważa postronny obserwator - tylko jego kryterium.
Kategoria społeczna - to ta typowa cecha, skala makro : np. płeć, skala mikro, kryteria miękkie : sposób spędzania wolnego czasu, dochody
Zbiorowość społeczna - grupa ludzi połączona choć na krótki czas więzią społeczną. Nie każda zbiorowość jest grupą, ale każda grupa jest zbiorowością. a) para lub dwójka - podział stosunki seksualne, stosunki pokrewieństwa, stosunki przyjacielskie, stosunki zwierzchnictwa, stosunek pomocy, stosunek wychowawczy, stosunek przelotny
Grupa społeczna (Jan Szczepański) - co najmniej trzy osoby, powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości pewną zasadą odrębności. Od grupy odróżnia się krąg społeczny, który nie ma odrębności ani organizacji wewnętrznej. Grupa określa wzór fizyczny członka, wzór moralny członka oraz funkcje członka. Krąg społeczny - stycznościowy, koleżeński, przyjacielski
Społeczność - nieduża, wytwarzająca poczucie wpólności i więzi społecznej, wywołana przez bliskość zamieszkania i podobieństwo codziennych spraw, przez stałe styczności osobiste, podobny styl życia i system wartości. Grupa specyficzna.
Środowisko społeczne - układ przedmiotów i procesów otaczających organizm żywy i znajdujących się we wzajemnym oddziaływaniu.
Społeczeństwo globalne - szeroka forma zbiorowości, która wytwarza wartości kulturalne, instytucje nieformalne, wzory zachowania i normy działania, która zapewnia integrację kulturalną szeregu zbiorowości, zapewnia integrację osobowości uczestniczących w wielu grupach o zmiennych a nieraz rozbieżnych systemach wartości. (Szczepański)
Cechy konstytutywne małej grupy : - członkowie - min. 3, mogą być koalicje, wielość interakcji . Sytuacja kryzysowa - odejście jednego członka. Mogą chcieć poszerzyć - podjęcie działań powoduje iż przetrwa grupa. Gdy nie chcą nowego - rozpad grupy. Para - pewne różnice.
- struktura - może być formalna lub nieformalna. Wiąże się organizacja wewnętrzna. Struktura socjometryczna małej grupy : Podział : - okrąg, koło - nieskrępowana komunikacja, najlepsza pod względem komunikacji,

(…)

… strukturalne - zależności przez istnienie funkcji - Herber Spencer, Jan Szczepański (zależności obiektywne - od społeczeństwa, oraz intencjonalne - zależne od jednostki, dwuaspektowość - Kurt Lewin, uznaje Jan Szczepański, Stanisław Ossowski
Więź społeczna (grupowa) - ogół stosunków społecznych wiążących członków w danym zbiorze ludzi oraz postaw członków tego zbioru do grupy jako całości. Aspekt strukturalny…
… o pokrewieństwo lub braterstwo, kontrola społeczna sprawowana jest dzięki tradycji, natomiast podstawą gospodarki we wspólnotach jest własność zbiorowa.
Stowarzyszenie - organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie skodyfikowanymi i mającymi specjalne cele, są w Polsce komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, cechy rzemieślnicze. Cechą wspólną wszystkich tych organizacji jest działalność niezarobkowa.
Patologie więzi w małej grupie :
Naruszenia norm, złe wypełnianie ról, nierealny cel i chyba bla, bla, bo nic nie było…
Typologia grup społecznych :
Są różne typologie - np. Franciszka Mirka, Znanieckiego (np. grupy celowe) czy MacIvera (np. grupy efemeryczne).
Typologia Tonniesa i Cooleya : Tonnies - wspólnoty i zrzeszenia (wspólnotowe i umowne) Wola organiczna - wspólnoty, wola umowna - społeczeństwa
Rozwinięcie Charles Cooley :
- grupy pierwotne (wysoka identyfikacja, silna więź psychospołeczna) i wtórne (zinstytucjonalizowane, uregulowane przepisami)
- grupy małe (wszyscy wchodzą w bezpośrednie styczności) i duże (komunikacja za pomocą np. mass mediów)
- grupy formalne i nieformalne
Jest jeszcze podział ze względu na stopień otwarcia (Szczepański) - ekskluzywne, ograniczone, inkluzywne
Szczepański zwraca też uwagę na grupy celowe - dla określonego celu, grupy terytorialne - terytorium oraz grupy klasowe.
Typologia z zajęć : 1. Wielkość : - duże - niemożliwe bezpośrednie uczestnictwo - członkostwo idealistyczne
- mała - bezpośrednia komunikacja między wszystkimi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz