Temodynamika techniczna i chemiczna - strona 2

note /search

Zadania z termodynamiki

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

Zadanie 1 Zauważamy, że dla trichloroetenu brakuje danych termochemiczych, konkretnie entalpii tworzenia. Uniemożliwia to skorzystanie z prawa Kirchhoffa. Dlatego należy zastosować metodę średnich termocheminych energii wiązań. Oczywiście, w reakcji występują reagenty w fazie ciekłej, co uniemo...

Równowaga ciecz-ciało stałe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Równowaga ciecz-ciało stałe Równanie której krzywej wziąć do obliczeń? Pojawia się często problem policzenia temperatury na krzywej likwidusu (np. gdy zostajemy poproszeni o policzenie najwyższej temperatury, w której może istnieć faza stała przy danym ułamku molowym lub rozpuszczalności w zada...

Tablice termodynamiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1918

Tadeusz Hofman TABLICE TERMODYNAMICZNE dla studentów Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Warszawa 2010, wer. 4 1 T. Hofman, © Tablice termodynamiczne, 2010 1. Standardowe funkcje termodynamiczne pierwiastków i związków chemicznych. Pierwiastki i związki nieorganiczne [1,2,18] (1) M...

Termodynamika - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

TERMODYNAMIKA I (BIO), 19/03/2010 Borowodór (B2H6) był kiedyś testowany jako składnik paliwa rakietowego. Reakcja spalania przebiega następująco: B2H6(g) + 3O2(g) = B2O3(s)+ 3H2O(c). Proszę obliczyć efekt cieplny izobarycznego (P = 1 bar) spalania 1 kg tego związku w temperaturze 298 K. Czy efekt t...

Układy jednoskładnikowe wielofazowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1547

31 1. Układy jednoskładnikowe wielofazowe *** 1.1. ZADANIE. W poniższej tabeli zestawiono wyznaczone doświadczalnie wartości prężności pary nasyconej toluenu w różnych temperaturach t / ◦ C 35,37 39,34 42,81 45,95 48,87 52,80 57,29 61,85 66,08 71,73 p / Tr 47,68 57,51 67,22 77,28 87,75 103,64...

Termodynamika - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

T. Hofman, © Wykłady z Termodynamiki technicznej i chemicznej, Wydział Chemiczny PW, kierunek: Technologia chemiczna, sem. 2012/2013 Tadeusz Hofman, WYKŁADY Z TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ I CHEMICZNEJ dla chemików Adres internetowy: h...

Bilanse reaktorów chemicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 602

T. Hofman, © Wykłady z Termodynamiki technicznej i chemicznej, Wydział Chemiczny PW, kierunek: Technologia chemiczna, sem. 2012/2013 WYKŁAD 3-4. D. Bilanse reaktorów chemicznych E. II zasada termodynamiki F. Konsekwencje zasad termodynamiki D. BILANSE REAKTORÓW CHEMICZNYCH 32. Bilans energii ...

Wykład - temodynamika techniczna i chemiczna

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

T. Hofman, © Wykłady z Termodynamiki technicznej i chemicznej, Wydział Chemiczny PW, kierunek: Technologia chemiczna, sem. 2012/2013 WYKŁAD 5-6. F. Konsekwencje zasad termodynamiki, c.d. G. Maszyny cieplne H. Odziaływania międzyc...

Formalistyka opisów układów wieloskładnikowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

T. Hofman, © Wykłady z Termodynamiki technicznej i chemicznej, Wydział Chemiczny PW, kierunek: Technologia chemiczna, sem. 2012/2013 WYKŁAD 7-8. J. Formalistyka opisu układów wieloskładnikowych K. Termodynamika układów reagujących...

Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej dla kierunku Technologia chemiczna, Wydział Chemiczny PW, 2012/13 Zadania treningowe do Kolokwium 2 Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej Zaleca...