Termodynamika - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termodynamika - wykład - strona 1 Termodynamika - wykład - strona 2

Fragment notatki:

TERMODYNAMIKA I (BIO), 19/03/2010
Borowodór (B2H6) był kiedyś testowany jako składnik paliwa rakietowego. Reakcja spalania przebiega następująco: B2H6(g) + 3O2(g) = B2O3(s)+ 3H2O(c). Proszę obliczyć efekt cieplny izobarycznego (P = 1 bar) spalania 1 kg tego związku w temperaturze 298 K. Czy efekt ten jest wystarczający do stopienia 100 kg lodu znajdującego się w normalnej temperaturze topnienia (T = 273,15 K, P = 1 bar)?
Naczynie o sztywnych ściankach napełniono całkowicie wodą (użyto 36 g wody) w warunkach początkowych T1 = 298 K, P1 =1bar. Następnie naczynie z zawartością ogrzano o 10 K (V = const). Obliczyć ciśnienie końcowe wody w naczyniu oraz zmianę entalpii wody (w obliczaniach proszę założyć, że objętość próbki nie zależy od ciśnienia).
Gazowy amoniak poddano następującemu ciągowi przemian: (P1 = 3 bar, V1 = 10 dm3, T1 = 600 K) → [P = const] → (V2 = 5 dm3) → [T = const, odw.] → (V3 = 15 dm3) → [V = const] → (P4 = 2 bar). Proszę obliczyć pracę, ciepło oraz zmianę energii wewnętrznej gazu w wyniku całego procesu.
Proszę wyznaczyć punkt potrójny oraz entalpię sublimacji benzenu w temperaturze punktu potrójnego.
POWODZENIA!
TERMODYNAMIKA I (BIO), 19/03/2010
Borowodór (B2H6) był kiedyś testowany jako składnik paliwa rakietowego. Reakcja spalania przebiega następująco: B2H6(g) + 3O2(g) = B2O3(s)+ 3H2O(c). Proszę obliczyć efekt cieplny izobarycznego (P = 1 bar) spalania 1 kg tego związku w temperaturze 298 K. Czy efekt ten jest wystarczający do stopienia 100 kg lodu znajdującego się w normalnej temperaturze topnienia (T = 273,15 K, P = 1 bar)?
Naczynie o sztywnych ściankach napełniono całkowicie wodą (użyto 36 g wody) w warunkach początkowych T1 = 298 K, P1 =1bar. Następnie naczynie z zawartością ogrzano o 10 K (V = const). Obliczyć ciśnienie końcowe wody w naczyniu oraz zmianę entalpii wody (w obliczaniach proszę założyć, że objętość próbki nie zależy od ciśnienia). Gazowy amoniak poddano następującemu ciągowi przemian: (P1 = 3 bar, V1 = 10 dm3, T1 = 600 K) → [P = const] → (V2 = 5 dm3) → [T = const, odw.] → (V3 = 15 dm3) → [V = const] → (P4 = 2 bar). Proszę obliczyć pracę, ciepło oraz zmianę energii wewnętrznej gazu w wyniku całego procesu.
Proszę wyznaczyć punkt potrójny oraz entalpię sublimacji benzenu w temperaturze punktu potrójnego.
POWODZENIA!
TERMODYNAMIKA I (BIO), 19/03/2010
Borowodór (B2H6) był kiedyś testowany jako składnik paliwa rakietowego. Reakcja spalania przebiega następująco: B2H6(g) + 3O2(g) = B2O3(s)+ 3H2O(c). Proszę obliczyć efekt cieplny izobarycznego (P = 1 bar) spalania 1 kg tego związku w temperaturze 298 K. Czy efekt ten jest wystarczający do stopienia 100 kg lodu znajdującego się w normalnej temperaturze topnienia ( ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz