Temodynamika techniczna i chemiczna

note /search

Chemia fizyczna - ćwiczenia - Entalpia

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1295

Chemia fizyczna: Biotechnologia, WCh PW Termodynamika 1 18 marca 2011 r. Zadania 1. (3 pkt) Proszę obliczyć standardową entalpię reakcji uwodornienia 1,3-butadienu do nbutanu: CH...

Całkowanie równań - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281

Całkowanie równań kinetycznych Przygotował: Kamil Paduszyński © 2010 (c) Kamil Paduszyński 2010 1 PROBLEM Rozważamy reakcję chemiczną, np. A + 2B = C Pytania: ● Jakie jest równanie kinetyczne dla tej reakcji? ● Jak całkować równanie kinetyczne? ● Jaki jest rząd tej reakcji? ● Jaka jest w...

Zadania do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

Wydział Chemiczny PW, Termodynamika techniczna i chemiczna, zadania kolokwialne 2008-2012, kolokwium II 1 1. 9.01.09 3. 8.01.10 1. Obliczyć prężność pary nasyconej nad roztworem powstałym przez rozpuszczenie 12 g n-dodekanu w 100 g 1but...

Technologia chemiczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1358

Chemia fizyczna: Kol. 1.2. Technologia Chemiczna (pościg) 11 maja 2012 r. Zadanie 1 (3 pkt) Zał.: A Reakcję syntezy amoniaku N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g) prowadzi się w warunkach izobarycznych i adiabatycznych wychodząc ze stechiometrycznej miesza...

Zadania do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1078

Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej dla kierunku Technologia chemiczna, Wydział Chemiczny PW, 2012/13 Rozwiązania niektórych zadań treningowych do Kolokwium 1 Rozwiązanie niektórych zadań treningowych do I...

Termodynamika chemiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1407

Wydział Chemiczny PW, Termodynamika techniczna i chemiczna, zadania kolokwialne 2008-2011, kolokwium I 1. 5.12.08 1. 1 mol gazowego wodoru sprężany jest odwracalnie i izotermicznie (T = 310 K) od ciśnienia 1 bara do objętości ...

Termodynamika techniczna i mechaniczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

Wydział Chemiczny PW, Termodynamika techniczna i chemiczna, zadania kolokwialne 2008-2011, kolokwium I 1. 5.12.08 1. 1 mol gazowego wodoru sprężany jest odwracalnie i izotermicznie (T = 310 K) od ciśnienia 1 bara do objętości ...

Pytania egzaminacyjne z termodynamiki

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1785

Termodynamika techniczna i chemiczna– termodynamika - egzamin 2012/2013 1 EGZAMIN pisemny z TERMODYNAMIKI – TERMODYNAMIKA TECHNICZNA I CHEMICZNA Lista pytań opisowych (semestr zimowy 2012/13) Pytania na egzaminie będą występowały w dwóch formach, jako pytania opisowe oraz zadaniowe tj. wymagaj...

Termodynamika techniczna i chemiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1183

1. Podac definicje: funkcji stanu, ró_niczki zupełnej, parametrów intensywnych i ekstensywnych (przykłady). Funkcja stanu - funkcja, która nie zależy od drogi przemiany lecz tylko od jej stanu początkowego i końcowego. dF jest różniczką zup...

Odpowiedzi do zagadnień z egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1274

1. Podac definicje: funkcji stanu, ró_niczki zupełnej, parametrów intensywnych i ekstensywnych (przykłady). Funkcja stanu - funkcja, która nie zależy od drogi przemiany lecz tylko od jej stanu początkowego i końcowego. dF jest różniczką zup...