Odpowiedzi do zagadnień z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi do zagadnień z egzaminu - strona 1 Odpowiedzi do zagadnień z egzaminu - strona 2 Odpowiedzi do zagadnień z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

1. Podac definicje: funkcji stanu, ró_niczki zupełnej, parametrów intensywnych i ekstensywnych (przykłady).
Funkcja stanu - funkcja, która nie zależy od drogi przemiany lecz tylko od jej stanu początkowego i końcowego.
dF jest różniczką zupełną jeśli lda F(x1, x2,…, xn)
dF = ∑(∂F/∂xi)dxi Parametry intensywne - niezależne od wielkości układu (T, p, C)
Parametry ekstensywne - są proporcjonalne do wielkości układu (V, n)
2. Definicje procesów: adiabatycznego, diatermicznego, kwazystatycznego (przykłady).
procesy:
adiabatyczny - proces termodynamiczny, podczas którego wyizolowany układ nie nawiązuje wymiany ciepła, lecz całość energii jest dostarczana lub odbierana z niego jako praca (rozprężanie).
Diatermiczny - wymienia ciepło z otoczeniem tak, że dla 3 układów A, B, C ograniczonych osłoną diatermiczną, spełniona jest następująca relacja: Jeśli A jest w równowadze z B i B jest w równowadze z C to A i C też są w równowadze (A=B, B=C to A=C).
Kwazystatyczny (odwracalny) - nieskończenie mała zmiana wartości parametrów wystarczy aby odwrócić jego kierunek. 3. Definicja i sposób pomiaru temperatury termometrem gazowym (temperatura empiryczna); temperatura
termodynamiczna i jej zwiazek z temperatura empiryczna.
Jeśli zachodzi 0 zasada termodynamiki to:
Dla każdej pary układów istnieje związek między ich parametrami.
FAB(xA,xB) = 0 FAC(xA,xC) = 0 FBC(xC,xB )= 0
Gdzie xi jest wektorem parametrów i-tego układu co możliwe jest jedynie, kiedy spełniona jest następująca równość:
fA(xA) = fB(xB) = fC(xC) = const. = T
Wszystkie układy będące w równowadze termicznej z jakimś układem odniesienia (termometrem), mają tę samą właściwość - temperaturę.
c) temp.termodynamiczna = T = (∂U/∂S)V,N temp. T = temp. emp Gdy: k = R/NA
4. I Zasada Termodynamiki; definicja entalpii; I Zasada wyra_ona poprzez entalpie.
a) Postuluje się istnienie funkcji stanu, zwanej energią wewnętrzną (U), która ma następujące właściwości:
jest funkcją ekstensywną
jej różniczka zupełna równa się różniczkowej pracy w przemianie adiabatycznej w układzie zamkniętym: dU = (dw)ad b) H = U +pV
Dla układu zmakniętego wykonującego tylko pracę objętościową, na podst. I zas., można napisać następujące różniczk zupełne:
dU = dQ -pzdV
dH = dQ + Vdp - (pz - p)dV
5. Definicja pojemnosci cieplnych; zasada ekwipartycji energii; oszacowac molowe pojemnosci cieplne (cp i cv)


(…)

… nieosiągalne.
20 Zdefiniowac współczynniki rozszerzalnosci, scisliwosci i pre_nosci oraz wyprowadzic zwiazek pomiedzy nimi.
. wsp. Rozszerzalności: α= (1/V)( ∂V/∂T)p wsp. Ściśliwości κ = -(1/V)( ∂V/∂p)T WSP. prężności β = (∂p/∂T)V => β = α/κ
21. Definicja potencjału chemicznego; zwiazek pomiedzy potencjałem chemicznym czystego składnika, a entalpia swobodna.
Potencjał chemiczny - wyraża zmiany energii wewnętrznej w wyniku zmiany liczby moli.
μi=(∂U/∂ni)S,V,n Dla czystej substancji potencjał równa się molowej entalpii swobodnej μ = Gm 22. Warunki równowagi w układzie wieloskładnikowym i wielofazowym; napisac je dla podanego układu w stanie równowagi: np.: heksadekan(s) roztwór ciekły (heksan + 1-propanol + heksadekan heksan(g) + 1-propanol(g) [*].
1) równość temperatur i ciśnień we wszystkich fazach
2…
…) + cykloheksan(g) [*] oraz określić maksymalna liczbe faz, które mogłyby ze soba współistniec przy zachowaniu tych samych składników.
f - l. faz, n - l. składników liczba parametrów = 2 + f(n-1)
liczba równań wiążących parametry = n(f-1)
liczba stopni swobody (parametrów niezależnych) λ
λ = 2 + f(n-1) - n(f-1) => λ = n + 2 - f
(λ = 2 + 2 - 3 = 1)?
25. Własciwosci energii swobodnej i entalpii swobodnej…
… entalpii swobodnej i pozostałych potencjałów termodynamicznych. Jak zmieniaja sie one, a entalpia swobodna w szczególnosci, dla procesów spontanicznych zachodzacych w przyrodzie.
Dla procesu spont. W st. równowagi
Entalpia swobodna: G = H - TS maleje min
Entalpia: (H) maleje min
Energia swobodna: F = U - TS maleje min
Energia wewnętrzna (U) maleje min
Entropia (S) rośnie max
19. III Zasada Termodynamiki…
… jej odparowania
1) Podgrzewamy ciekłą mieszaninę dwuskładnikową reprezentowaną pktem AB
2) po podgrzaniu do temp. T mieszanina
zaczyna wrzeć i pojawia się pierwsza kropla destylatu G1 (destylat jest bogaty w składniki o niższej temp wrzenia. 3) w miarę dalszego podgrzewania temp.
wrzenia wzrasta, a składy cieczy (destylatu)
zmieniają się wzdłuż krzywych wrzenia i kondensacji.
65. Kiedy ciekły roztwór…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz