Entalpia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Entalpia-opracowanie - strona 1 Entalpia-opracowanie - strona 2 Entalpia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy technologii chemicznej dr inż. Ewelina Ortyl Obliczanie zmian entalpii w przedziale temperatur, w którym nie ma przejścia fazowego
HT - entalpia molowa w temperaturze T
T0 - temperatura odniesienia
gdy występuje przemiana fazowa:
cp1 - pojemność cieplna w fazie pierwszej
Hf - entalpia przemiany fazowej
Tf - temperatura przejścia fazowego
Cp2 - pojemność cieplna w fazie drugiej
Najczęściej pojemność ciepła molowego gazów od temperatury pod stałym ciśnieniem p przedstawia się w postaci szeregu potęgowego:
lub a,b,c,d - współczynniki charakterystyczne dla danego gazu
alkohol metylowy
0,1013 hPa
298-433 K
Twrz 337K
Cp0 - pojemność cieplna dla stanu idealnego
Cp0 = a + bT + cT2 +…
parametry zredukowane
; ; w punkcie krytycznym dla wszystkich cieczy Tr =1 i Pr = 1
Przykład
propen
Cp0 = 3,710 + 0,2345T - 1,16*10-4 T2 T = 450 K
P = 15 bar
Tkr = 365 K
Pkr = 46 bar
Tr= 450/365 = 1,233 J
Pr=15/46 bar = 0,326
Cp0 = 87,84
87,94+ poprawka odczytana z wykresu
W obszarze krytycznym materii jest jedna faza.
Standardowa entalpia reakcji jest zmianą entalpii układu w wyniku przemiany podczas której substraty w stanie standardowym w ilościach stechiometrycznych reagują tworząc produkty w ilości stechiometrycznej w stanie standardowym.
substraty (ΔH0r)p,r produkty
Stan standardowy
Stan standardowy reagentu gazowego to stan czystej substancji pod ciśnieniem 1 atm w temperaturze eksperymentu. Stan standardowy reagenta ciekłego/stałego to stan czystej substancji pod dowolnym ciśnieniem (zwykle 1 atm) w temperaturze eksperymentu, wygodnie jest przyjąć P0 = 1,000bar.
Stan standardowy składnika roztworu ciekłego można zdefiniować na dwa sposoby:
- stan czystej ciekłej substancji pod zadanym ciśnieniem w temperaturze eksperymentu
- stan fikcyjnego roztworu doskonałego o stężeniu składnika = 1mol/1000g rozpuszczalnego pod zadanym ciśnieniem w temperaturze eksperymentu.
Temperatura standardowa jest zawsze temperaturą, w jakiej dokonuje się eksperymentu.
Standardowa entalpia spalania reagentu H0c to efekt cieplny reakcji, w której 1 mol substancji oraz stechiometryczna ilość gazowego tlenu w stanie standardowym reagują w warunkach P,T=const, dając produkty spalania w stanie standardowym.


(…)

….
dla wszystkich czterech reagentów po uwzględnieniu współczynników stechiometrycznych:

Zdefiniujmy ΔCp0 jako i zmiany współczynników:
; ; ; po podstawieniu:
jeśli znamy standardową entalpię reakcji w jednej temperaturze, np. 298K
Obliczyć ΔH0r,T w innej temperaturze:
zakładając, że w temperaturze T1 występuje przemiana fazowa jednego z reagentów, to przekształcamy:
Przykład
0=-CO2 -4H2 +CH4 +2H2O
Założenie: istnieje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz