Pytania egzaminacyjne z termodynamiki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne z termodynamiki - strona 1 Pytania egzaminacyjne z termodynamiki - strona 2 Pytania egzaminacyjne z termodynamiki - strona 3

Fragment notatki:

Termodynamika techniczna i chemiczna– termodynamika - egzamin 2012/2013
1
EGZAMIN pisemny z TERMODYNAMIKI – TERMODYNAMIKA TECHNICZNA I CHEMICZNA
Lista pytań opisowych (semestr zimowy 2012/13)
Pytania na egzaminie będą występowały w dwóch formach, jako pytania opisowe oraz zadaniowe tj.
wymagające pewnych przekształceń matematycznych, wyprowadzeń itp. (ale tylko na liczbach ogólnych).
Przedstawiony poniżej zbiór pytań opisowych jest pełny, tzn. na egzaminie będą tylko problemy wypisane
poniżej. Wiele pytań sprowadza się do zilustrowania pewnych zależności na konkretnym przykładzie. Na
egzaminie przykład ten (np. reakcja chemiczna) będzie narzucony i oczywiście inny niż w prezentowanym
zestawieniu. W związku z tym fragmenty pytań oznaczone gwiazdką [*] na pewno będą inne. Przykładowe
pytania zadaniowe przedstawione są oddzielnie i są dostępne w Internecie (na stronie poświęconej chemii
fizycznej dla biotechnologii). Wśród pytań znajduje się kilka prostych wyprowadzeń i obliczeń (na liczbach
ogólnych). Traktowane są one jako zwykłe pytania opisowe.
Pytania napisane drukiem pogrubionym, są to tak zwane NIEZAPOMINAJKI, które będą oceniane średnio
dwa razy wyżej niż zwykłe pytania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Podać definicje: funkcji stanu, różniczki zupełnej, parametrów intensywnych i ekstensywnych (przykłady
parametrów).
Definicje procesów: adiabatycznego, diatermicznego, kwazystatycznego (przykłady).
Definicja i sposób pomiaru temperatury termometrem gazowym (temperatura empiryczna); temperatura
termodynamiczna i jej związek z temperaturą empiryczną.
I Zasada Termodynamiki; definicja entalpii; I Zasada wyrażona poprzez entalpię.
Definicja pojemności cieplnych; zasada ekwipartycji energii; oszacować molowe pojemności cieplne (c p i
cv) dla par rtęci (Hg(g)) [*].
Prawo Hessa.
Definicja standardowej entalpii reakcji.
Zdefiniować stan standardowy dla substancji (gazowej, ciekłej, stałej, składnika w roztworze).
Jakie dane są potrzebne aby oszacować efekt cieplny określonej reakcji w dowolnej temperaturze.
Podać definicję standardowej entalpii tworzenia (spalania) acetonu [*] (CH 3COCH3(c)) w temperaturze T;
napisać wyrażenie na standardową entalpię reakcji:
CH3OH(g) + CO(g) → CH3COOH(g) [*]
z wykorzystaniem standardowych entalpii tworzenia (spalania).
Prawo Kirchhoffa dla: a) braku przemian fazowych; b) występowania przemian fazowych.
Podać definicje średniej termochemicznej energii wiązania; napisać wyrażenie na standardową entalpię
reakcji
CH3OH(g) + CO(g) → CH3COOH(c) [*]
w temperaturze T z wykorzystaniem średnich termochemicznych energii wiązań.
Źródła błędów w metodzie średnich termochemicznych energii wiązań.
Napisać wyrażenie na bilans energetyczny nieruchomego reaktora okresowego i stacjonarnego reaktora
przepływowego.
Zdefiniować pracę techniczną i wyjaśnić jej praktyczne znaczenie.
Statystyczna definicja entropii i Zasada Wzrostu Entropii.
Sformułowanie fenomenologiczne II Zasady ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz