Technologia chemiczna - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia chemiczna - kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

Chemia fizyczna: Kol. 1.2. Technologia Chemiczna (pościg) 11 maja 2012 r.
Zadanie 1 (3 pkt) Zał.: A
Reakcję syntezy amoniaku
N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g)
prowadzi się w warunkach izobarycznych i adiabatycznych wychodząc ze stechiometrycznej mieszaniny azotu i wodoru o temperaturze 298 K. Proszę obliczyć końcową temperaturę powstałego amoniaku przy założeniu, że reakcja zachodzi do końca.
* * *
Zadanie 2 (3 pkt) Zał.: B
28 g azotu znajdującego się początkowo w warunkach T1 = 298.15 K oraz P1 = 1 bar poddano izotermicznemu sprężeniu do P2 = 10 P1. Proszę obliczyć zmianę entalpii gazu oraz pracę wykonaną przez gaz podczas przemiany.
UWAGA! Przy obliczaniu V1 można przyjąć uproszczenie C zamiast B.
* * *
Zadanie 3 (3 pkt) Zał.: C, D
Próbkę lodu (m = 10 g) o temperaturze T1 = 253 K podgrzano izobarycznie (pod ciśnieniem P = 1 bar) do temperatury T2 = 393 K. Proszę obliczyć zmianę entropii próbki (∆S12) oraz jej końcową objętość V2.
* * *
Zadanie 4 (3 pkt) Zał.: E
Proszę obliczyć punkt potrójny n-heksanu oraz ciśnienie, pod którym temperatura wrzenia tej substancji będzie o 25% wyższa od normalnej temperatury wrzenia. Czy uzyskana wartość ma sens fizyczny? Odpowiedź proszę uzasadnić.
* * *
Bonus (1 pkt)
Proszę obliczyć molową pojemność cieplną (cp) amoniaku w temperaturze T = 298 K, pod ciśnieniem p = 50 bar. Założyć, że amoniak jest dobrze opisany w zadanych warunkach wirialnym równaniem stanu: V(T, P) = nRT / P + nB(T).
POWODZENIA!
cp(T) = cp(T0 = 298 K) = const
Wirialne równanie stanu do opisu fazy gazowej
Równanie stanu gazu doskonałego
Przy obliczaniu zmian funkcji termodynamicznych można założyć nieściśliwość fazy ciekłej/stałej, tj. V(T,p) ≈ V1 = const
Temperatura topnienia nie zależy od ciśnienia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz