Procesy i techniki wytwarzania - strona 2

Metody spawania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1162

1. Spawanie acetylenowo - tlenowe Inna nazwa-spawanie gazowe Sposób pracy-ręczny Źródło ciepła-płomień gazowy Osłona jeziorka -produkty spalania; topnik w przypadku innych metali niż stal. Zasada działania - u wylotu końcówki o specjalnej budowie,...

Metody zgrzewania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

Zgrzewanie punktowe Jest to najbardziej znana metoda zgrzewania oporowego. Gwnie jest przeznaczona do spajania arkuszy blach. Spoin tworzy jedna lub wicej zgrzein, a elementy s zazwyczaj czone na zakadk. Z zasady stosuje si elektrody punktowe o odpowiednio dobranej œrednicy. Zgrzewanie liniowe Me...

Spawanie MIG/MAG-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

Spawanie MIG/MAG • Inne nazwy- spawanie łukowe w osłonie gazowej, spawanie półautomatyczne, spawanie w osłonie CO2. • Sposób pracy - ręczny, z możliwością użycia mechanicznego przemieszczania prowadnika elektrody. • Źródło ciepła - łuk e...

Wyciskanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952

Wyciskanie jest procesem obróbki plastycznej, w którym za pomocą tłoczyska lub stempla (na ogół przez przetłoczkę)wywierany jest nacisk na materiał umieszczony w pojemniku (zwanym recyp...

Zgrzewanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

Zgrzewanie - rodzaj technologii trwałego łączenia części urządzeń lub konstrukcji wykonanych z metalu lub z tworzyw sztucznych. polegający na tym, że części metalowe w miejscu łączenia doprowadza się przez nagrzewanie do stanu plastycznego ( ciastowatego ) lub do nadtopienia powierzchni łączonych pr...

Proces cięcia i gięcia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

W procesach kształtowania blach za pomocą obróbki plastycznej można wyodrębnić dwie podstawowe grupy operacji: operacje związane z rozdzieleniem materiału, operacje plastycznego kształtowania. Do pierwszej z tych grup zaliczamy operację ...

Ciągnienie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

CIĄGNIENIE jest procesem plastycznej przeróbki metali, przeprowadzanym najczęściej na zimno, w którym odkształcany półwyrób pod wpływem przeciągania go przez otwór narzędzia lub pomiędzy nienapędzanymi walcami, zmienia kształt oraz pole przekroju poprzecznego. Podczas przeciągania materiał obciążon...

Lutowanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Lutowanie to czenie metali za pomoc spoiwa (lutu) otemperaturze topnienia niszej ni temperatura topnienia metalu nim czonego. Lutowanie mikkie Rodzaje: lutowanie za pomoc lutowni...

Modelowanie fizyczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

MODELOWANIE FIZYCZNE Wprowadzenie Coraz większa konkurencyjność przedsiębiorstw powoduje, że poszukuje się metod, które ułatwiłyby z jednej strony projektowania procesu przeróbki plastycznej, natomiast z drugiej strony wyeliminowałyby eksperyment na materiale rzeczywistym jako narzędzie weryfik...

Spawalnictwo-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

Opisz technologie TIG, MIG i MAG - różnice i podobieństwa. TIG MIG MAG (ang.) Tungsten Inert Gas Metal Inert Gas Metal Active Gas na czym polega spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych spawanie topliwą elektrodą w osłonie gazów obojętnych spawanie topliwą elekt...