Metody spawania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody spawania-opracowanie - strona 1 Metody spawania-opracowanie - strona 2 Metody spawania-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Spawanie acetylenowo - tlenowe
Inna nazwa-spawanie gazowe Sposób pracy-ręczny Źródło ciepła-płomień gazowy Osłona jeziorka -produkty spalania; topnik w przypadku innych metali niż stal.
Zasada działania - u wylotu końcówki o specjalnej budowie, zamocowanej do korpusu palnika, spala się mieszanina tlenu z acetylenem. Za pomocą tego płomienia spawacz stapia metal rodzimy uzyskując jeziorko spoiny. W miarę potrzeby doprowadza ręcznie spoiwo w postaci drutu do przedniego brzegu jeziorka. W celu uzyskania jednolitego postępującego stapiania spawacz powinien przesuwać palnik wzdłuż brzegów złącza. Zastosowanie-wyroby lekkie, takie jak przewody wentylacyjne; rurociągi o małych średnicach.
Płomień acetylenowo - tlenowy
Spalając mieszaninę tlenu z gazem palnym u wylotu dyszy palnika można otrzymać dość wysokie temperatury.
Niestety przy spalaniu większości mieszanin gazowych płomień ma zbyt niskie temperatury niewystarczające do spawania wielu metali z wyjątkiem kilku o niskiej temperaturze topnienia. Jedynym wyjątkiem jest acetylen. Zmieszany z tlenem we właściwym stosunku tworzy płomień o temperaturze ok. 3100°C co jest wystarczające w licznych zastosowaniach spawalniczych.
Ciepło w spawaniu acetylenowo - tlenowym
W metodzie spawania acetylenowo-tlenowego analiza jest stosunkowo prosta. Ciepło wykorzystywane do stapiania jest wytworzone przez spalanie acetylenu u wylotu otworu dyszy. Im więcej acetylenu dostarczamy, tym więcej będzie ciepła, czyli należy sterować dopływem acetylenu. Jeżeli płomień acetylenowo-tlenowy jest używany do spawania, to dopływ ciepła do złącza zależy też od sprawności spalania. Maksimum ciepła uzyskuje się wtedy, gdy następuje całkowite spalenie acetylenu w utleniającym płomieniu, tj. w płomieniu zawierającym więcej tlenu niż jest to niezbędne do związania z acetylenem. Jednak takie spalanie nie jest zalecane, gdyż nie tworzy płomienia o najwyższej temperaturze a może spowodować utlenianie się spoiny. Zwykle wybiera się taki stosunek acetylenu do tlenu, aby otrzymany płomień był neutralny tj. bez nadmiaru żadnego z gazów. Odpowiednie ilości acetylenu i tlenu nastawia się za pomocą zaworów wbudowanych w palnik. Wskutek tego gaz dochodzący do dyszy jest kontrolowaną mieszaniną tlenu i acetylenu
Metody spawania gazowego
Rozróżniamy trzy zasadnicze metody spawania gazowego:
Spawanie w lewo-do materiałów o grubości poniżej 3mm. Spawanie w prawo-do materiałów o grubości powyżej 3mm. Spawanie w górę-do materiałów wszystkich grubości. a) Spawanie metodą w lewo-polega na prowadzeniu palnika od strony prawej do lewej, przy pochyleniu palnika pod kątem od 60°(przy materiałach grubszych), do 10°(przy materiałach cieńszych). Spoiwo podczas spawania prowadzi się pod kątem około 45°. Przy spawaniu metodą w lewo spoiwo jest prowadzone przed palnikiem. Płomień palnika roztapia brzegi metalu, tworząc otworek w dolnej części spawanego materiału. Spawacz prowadzi palnik prawą ręką, postępowym ruchem w lewo nie czyniąc nim żadnych ruchów bocznych. Bardzo ważne jest aby spoiwo cały czas było w obrębie płomienia, gdyż rozgrzany jego koniec w zetknięciu z powietrzem szybko się utlenia i spawacz wprowadza do spoiny tlenki.

(…)

…: łuk elektryczny Osłona jeziorka: głównie topnik, częściowo gaz wytwarzany przez topnik. Zakres prądu: 25¸350A Moc cieplna: 0,5¸11kJ/s Spawanie elektrodami otulonymi (MMA - Manual Metal Arc Welding) to najstarsza i najbardziej uniwersalna metoda spawania łukowego. Łuk elektryczny jarzy się między końcem pokrytej otuliną metalowej elektrody a spawanym materiałem. Krople stopionego metalu elektrody…
… do metody MIG/MAG zarówno pod względem samego procesu, jak i stosowanych urządzeń. Elektrodą nie jest jednak pełny drut, lecz rurka otaczająca rdzeń z topnika. W procesie wytwarzania takiej elektrody najpierw nadaje się płaskiej metalowej taśmie kształt „U”. Następnie są do niej wprowadzane dodatki stopowe i topnik, po czym taśma jest zamykana za pomocą rolek formujących, które nadają jej postać rurki…
… z większą prędkością, przyczynia się do stopienia mniejszej ilości materiału spawanego i do wprowadzenia mniejszej ilości ciepła.
5. Spawanie elektrożużlowe
W pierwszej fazie procesu spawania elektrożużlowego (ESW - Electroslag Welding) jest zajarzany łuk elektryczny między elektrodą i spawanym materiałem. Topnik przykrywający obszar złącza zaczyna się topić i powstaje jeziorko płynnego żużla…
… i własności eksploatacyjnych złącza spawanego. W skład stanowiska do spawania łukowego ręcznego elektrodą otuloną wchodzą:
Źródło prądu stałego lub przemiennego, Uchwyt elektrody doprowadzający prąd spawania do elektrody, Przewody spawalnicze doprowadzające prąd spawania ze źródła prądu do uchwytu i do spawanego przedmiotu, Układ sterowania zdalnego źródłem prądu, Oprzyrządowanie konstrukcji spawanej, Odciąg
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz