Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki - strona 2

note /search

Sprawozdanie z Badania Transformatorów

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 3535

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 5 stron. Sprawozdanie z Badania Transformatorów Wprowadzenie Transformator jest statyczną maszyną elektryczną (1 lub 3-fazową) służącą do przetwarzania energii prądu przemiennego o napięciu pi...

Sprawozdanie silnik

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1750

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 4 stron. Sprawozdanie z badania silnika indukcyjnego 3-fazowego 1.Wstęp Silniki asynchroniczne, zwane potocznie indukcyjnymi są maszynami na prąd przemienny. Wyróżnia się trzy tryby pracy takiej ma...

Ochrona przeciwporazeniowa

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 45 stron. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki  dla studentów PW                              Temat:    BEZPIECZEŃSTWO UśYTKOWANIA URZĄDZEŃ  ELEKTRYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1kV    materiały pomocnicze do laboratorium podstaw elektrotechniki   wyłącznie do uŜytk...

Silnik indukcyjny trzy fazowy

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 13 stron. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki  dla studentów WIP                              Temat:    SILNIK INDUKCYJNY 3 FAZOWY    materiały pomocnicze do laboratorium elektroniki, elektrotechniki i energoelektroniki  wyłącznie do użytku w...

Sprawozdanie-silnik

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 7 stron. Piątek Adrian A23  Sinkiewicz Michał A23  Stobiecki Sebastian A23  Tymiński Paweł A23  Sprawozdanie z badania silnika indukcyjnego 3-fazowego   1.Wstęp  Silniki asynchroniczne, zwane potocznie indukcyjnymi są maszynami na prąd przemienny.   Wyróżni...

Stabilizatory i UPS

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1120

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 18 stron. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki dla studentów WIP Temat: ZASILACZE STABILIZOWANE  I UKŁADY UPS materiały pomocnicze do laboratorium elektroniki, elektrotechniki i energoelektroniki wyłącznie do użytku wewnętrznego przez studentó...

Transformator

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1932

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 9 stron. - 1 -  Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki  dla studentów WIP                        Temat:    BADANIE TRANSFORMATORÓW    materiały pomocnicze do laboratorium elektroniki, elektrotechniki i energoelektroniki  wyłącznie do użytku wewn...

Wzmacniacze operacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2856

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 5 stron. ID-A0-22 - GRUPA 4 21.03.2012 SPRAWOZDANIE WZMACNIACZE OPERACYJNE 1.WSTĘP Celem ćwiczenia laboratoryjnego jest : - pomiar napięcia zerowego - wzmocnienie przy otwatrtej petli sprzę...

Wzmaczniacze operacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 12 stron. Laboratorium  Elektrotechniki i Elektroniki dla studentów WIP Temat: Badanie wzmacniacza operacyjnego materiały pomocnicze do laboratorium elektroniki, elektrotechniki i energoelekt...

Wykład i pomoce na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1358

3. Ruch prostoliniowy harmoniczny punktu s(t)=bsinωt, gdzie b- amplituda ruchu; ω- prędkość kątowa ruchu v  t  =˙ s  t  a  t  = ˙ v  t   v  t  = bωcosωt a  t  =− bω 2   sinωt 4. Ruch krzywoliniowy na płaszczyźnie we współrzęd...