Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

note /search

Oscyloskopy i generatory

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2149

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 19 stron. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki dla studentów WIP Temat: POMIARY OSCYLOSKOPOWE GENERATORY materiały pomocnicze do laboratorium elektroniki, elektrotechniki i energoelektroniki wyłącznie do użytku wewnętrznego przez studentów WIP...

Transformator jednofazowy

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2177

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 4 stron. KATEDRA ELEKTROTECHNIKI  LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI    Temat ćwiczenia  POMIARY TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO      1.  WPROWADZENIE      Transformator  jest to urządzenie, w którym następuje przekazywanie energii elektrycznej z  jednego ob...

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki-pytania zamknięte

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1127

Test 1. Elektron to: Elementarny nośnik ujemnego ładunku elektrycznego Po grecku - bursztyn Ładunek gromadzący się na pręcie szklanym pocierany jedwabiem Ładunek gromadzący się na pręcie ebonitowym pocieranym wełną Nośnik większościowy w półprzewodniku typu n Półprzewodnik to materiał o chara...

Obwód elektryczny i metody jego obliczania - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1260

Obwód elektryczny i metody jego obliczania. 1. Pojęcie obwodu i jego parametry. Obwód elektryczny to zbiór elementów umożliwiających przepływ ładunków elektrycznych po przynajmniej jednej zamkniętej drodze. Na rysunku przedstawiony j...

Zadania na kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Zadania z kartkówek w latach 2004 – 2006 Zad. 1. Obliczyć wartość średnią, średnią arytmetyczną i skuteczną przebiegu okresowego f(t). f(t) 1 f(t) 1 2 2 1 2 3 4 5 6 2 t 4 6 Wynik: FS = FSA = 1, F = 10 t Wynik: 1 1 5 FS ...

Zadania z Laplace'a

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

W obwodzie panował stan ustalony. W chwili t=0 rozwarto klucz, wyznaczyć u(t) dla t≥0. C t=0 R1 i z (t ) R1 e(t) R2 u(t) R2 W obwodzie panował stan ustalony. W chwili t=0 zwarto klucz, wyznaczyć i(t) dla t≥0. C i z (t ) −t 2 ...

Badanie silnika asynchronicznego

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1750

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 10 stron. INSTRUKCJA BADANIE SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 3-FAZOWEGO KLATKOWEGO Cel ćwiczenia : POZNANIE ZASADY DZIAŁANIA SILNIKA 3-FAZOWEGO KLATKOWEGO 1.Wprowadzenie teoretyczne. Najpowszechniej stosowaną w napędach przemysłowych

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki dla Student_w WIP

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1316

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 2 stron. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki dla Studentów WIP TEMAT: BADANIE TRANSFORMATORÓW Cel ćwiczenia Zapoznanie się z działaniem transformatora oraz mierzenie parametrów za pomocą urządzen pomiarowych.Wyróżniliśmy 3 stany pracy transfo...

Silnik indukcyjny klatkowy

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1883

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 5 stron. SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY    1.   Budowa i zasada działania silników indukcyjnych    Zasadniczymi  częściami  składowymi  silnika  indukcyjnego  są  nieruchomy  stojan   i  obracający  się  wirnik...

Silnik klatkowy

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2177

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 18 stron. Zakład Nap ę dów Wielo ź ródłowych  Instytut Maszyn Roboczych Ci ęŜ kich PW  Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki  Ć wiczenie M2 - instrukcja    Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych:   silnik klatkowy, silnik pier ś cieniowy   Data wykon...