Silnik indukcyjny klatkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Silnik indukcyjny klatkowy - strona 1 Silnik indukcyjny klatkowy - strona 2 Silnik indukcyjny klatkowy - strona 3

Fragment notatki:

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 5 stron.
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY    1.   Budowa i zasada działania silników indukcyjnych    Zasadniczymi  częściami  składowymi  silnika  indukcyjnego  są  nieruchomy  stojan   i  obracający  się  wirnik.  Wewnętrzną  stronę  stojana  tworzy  pakiet  z  blach  o  wyciętych  ż łobkach, w których są umieszczone fazy uzwojenia. (rys. 1.1)    Rys. 1.1 Uzwojenie stojana silnika indukcyjnego (schemat ideowy).    Wirnik może być klatkowy lub pierścieniowy. Wirnik klatkowy (zwarty) ma uzwojenie w  postaci  klatki  wykonanej  z  nieizolowanych  prętów  połączonych  na  końcach  pierścieniami  zwierającymi (rys. 1.2). Wirnik pierścieniowy ma uzwojenie wykonane z drutu nawojowego,  podobnie jak stojan. Końce faz uzwojenia są ze sobą zwarte, tworząc tzw. punkt gwiazdowy,  początki  natomiast  są  połączone  z  pierścieniami  ślizgowymi  umieszczonymi  na  wale  (rys.  1.3). Do pierścieni ślizgowych przylegają szczotki, które umożliwiają połączenie wirujących  uzwojeń  wirnika  z  obwodami  zewnętrznymi  (najczęściej  są  to  rezystancje  rozruchowe  bądź  regulacyjne).      Rys. 1.2 Budowa silnika indukcyjnego klatkowego  a – klatka, b – wirnik, c – silnik w przekroju    Zasada  działania  silników  indukcyjnych  opiera  się  na  wykorzystaniu  zjawiska  indukcji  elektromagnetycznej.  Źródłem  strumienia  magnetycznego  jest  uzwojenie  stojana,  którego  fazy  rozmieszczone  na  obwodzie  co  120º  są  zasilane  napięciami  3-fazowymi,  przesuniętymi  w  fazie  także  o  120º.  Pole  magnetyczne  to  wirujące  pole  kołowe,  którego  prędkość  wirowania, zwana prędkością synchroniczną, opisuje się wzorem:  p f n 1 1 60 =    gdzie: f1 – częstotliwość napięcia zasilającego,         p – liczba par biegunów.    Rys. 1.3 Wirnik silnika indukcyjnego pierścieniowego    Pole  wirujące  przecina  uzwojenia  wirnika  i  indukuje  w  nim  napięcia.  Jeżeli  obwód  wirnika jest zamknięty, to pod wpływem tych napięć płyną prądy. Prądy  te, łącznie z polem  magnetycznym  stojana,  są  źródłem  momentu  wirnika.  Pod  wpływem  tego  momentu  wirnika  się  obraca.  Prędkość  wirowania  wirnika  n  jest  mniejsza  od  prędkości  synchronicznej  (silnik  asynchroniczny). W silnikach indukcyjnych używa się powszechnie pojęcia poślizgu s:  1 1 n n n s − =   gdzie: n1 – prędkość synchroniczna,             n – prędkość wirnika.  Gdy wirnik silnika asynchronicznego jest nieruchomy, wówczas jego prędkość obrotowa 

(…)

… to jednak instalowania specjalnego urządzenia,
stanowiącego źródło prądu trójfazowego o regulowanej częstotliwości, tzw. przetwornicy
częstotliwości.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz