Badanie silnika asynchronicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie silnika asynchronicznego - strona 1 Badanie silnika asynchronicznego - strona 2 Badanie silnika asynchronicznego - strona 3

Fragment notatki:

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 10 stron.
INSTRUKCJA
BADANIE SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 3-FAZOWEGO KLATKOWEGO Cel ćwiczenia : POZNANIE ZASADY DZIAŁANIA SILNIKA 3-FAZOWEGO KLATKOWEGO 1.Wprowadzenie teoretyczne. Najpowszechniej stosowaną w napędach przemysłowych maszyną elektryczną jest silnik indukcyjny zwany również asynchronicznym.
Ze względu na sposób wykonania wirnika rozróżniliśmy dwa typy silników :
-pierścieniowe
-klatkowe
W silniku klatkowym ,klatka stanowi uzwojenie wirnika. Składa się ona z szeregu nie izolowanych prętów zwartych na swoich czołach. Klatkę możemy traktować jako uzwojenie wielofazowe o liczbie faz równej liczbie prętów klatki.
W silnikach klatkowych zasilane jest tylko jedno uzwojenie ,zwykle stojana ,choć funkcję uzwojeń stojana i wirnika można w zasadzie zamienić i zasilać uzwojenie wirnika.
W uzwojeniu wirnika ,które nie jest połączone galwanicznie z siecią zasilającą powstaje prąd w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej ,dlatego też silnik nazywa się silnikiem indukcyjnym.
Większość maszyn asynchronicznych pracuje jako silniki, ale ta sama maszyna może pracować jako hamulec lub generator asynchroniczny.
2.Zasada działania. Symetryczne uzwojenie trójfazowe umieszczone w stojanie rzeczywistego silnika asynchronicznego i zasilane z sieci symetrycznym prądem trójfazowym wytwarza pole wirujące kołowe.
Prędkość obrotowa „n” tego pola zależy od częstotliwości prądu zasilania i liczby par biegunów uzwojenia Prędkość tą będziemy nazywali prędkością synchroniczną .W polu wirującym stojana znajduje się wirnik .W żłobkach na obwodzie wirnika umieszczone są pręty miedziane lub aluminiowe , zwarte po obu stronach wirnika .Pręty te wraz z dwoma pierścieniami zwierającymi tworzą tak zwaną klatkę . Pole wirujące przecina pręty klatki nieruchomego na razie wirnika . W tym pole wirujące porusza się względem wirnika z prędkością synchroniczną „n 1 ” . W skutek przecinania prętów wirnika przez linię pola magnetycznego indukują się w tych prętach napięcia i płyną w nich prądy. W tych warunkach przejawiają się działania elektrodynamiczne ;pręty klatki z prądem znajdują się w polu magnetycznym stojana i dlatego powstaje moment elektromagnetyczny . Jeżeli moment ten osiąga wartość większą nią moment obciążenia pochodzący od przyłączonej maszyny roboczej i tarcie , to wirnik rusza i zwiększa się jego prędkość obrotowa . Ze zwiększaniem się prędkości wirowania ,napięcie indukowane i prąd w prętach wirnika maleje , w następstwie czego maleje moment obrotowy działający na wirnik. Przyczyną indukowania się napięcia w prętach klatki a więc przepływu prądu i powstawaniu momentu obrotowego jest przecinanie prętów klatki przez pole magnetyczne stojana , a zatem wirnik podąża za obracającym się polem stojana i obraca się w kierunku wirowania tego pola , dążąc do osiągnięcia prędkości synchronicznej. Gdy osiągnie ją istotnie powstaje przeciwdziałanie prętów wirnika przez pole stojana , nie indukują się w nich napięcia i nie płynie w nich prąd , nie powstaje także moment elektromagnetyczny. Stan taki jest niemożliwy do osiągnięcia w maszynie rzeczywistej , nawet bez obciążenia z uwagi na konieczność pokonywania oporów tarcia w łożyskach ,chyba ,że wirnik będzie napędzany mechanicznie przez jakiś silnik.


(…)

… tak dużego prądu rozruchu z sieci powoduje spadek napięcia zasilającego , niepożądany dla sąsiednich odbiorów , jak również dla samego silnika.
Rozruch silników przy obniżonym napięciu można przeprowadzić następującymi sposobami.
jeśli są wyprowadzone tylko 3 końce uzwojenia , rozruch silnika można przeprowadzić albo za pomocą dławika
jeśli wyprowadzono 6 końcówek - za pomocą przełącznika gwiazda trójkąt…
… , ponieważ przy grubej szczelinie występuje duży prąd biegu jałowego i pogarsza się współczynnik mocy maszyny. Na wewnętrznej stronie rdzenia stojana i zewnętrznej stronie wirnika są wykonane na całej długości maszyny specjalnego kształtu rowki zwane żłobkami w których umieszczone są uzwojenia.
Uzwojenie stojana wykonane z drutu nawojowego jest zwykle impregnowane i mocno usztywnione ,by na skutek drgań silnika…
… tak dużego prądu rozruchu z sieci powoduje spadek napięcia zasilającego , niepożądany dla sąsiednich odbiorów , jak również dla samego silnika.
Rozruch silników przy obniżonym napięciu można przeprowadzić następującymi sposobami.
jeśli są wyprowadzone tylko 3 końce uzwojenia , rozruch silnika można przeprowadzić albo za pomocą dławika
jeśli wyprowadzono 6 końcówek - za pomocą przełącznika gwiazda trójkąt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz