Transformator jednofazowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transformator jednofazowy - strona 1 Transformator jednofazowy - strona 2 Transformator jednofazowy - strona 3

Fragment notatki:

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 4 stron.
KATEDRA ELEKTROTECHNIKI  LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI  ===================================================================================================  Temat ćwiczenia  POMIARY TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO      1.  WPROWADZENIE      Transformator  jest to urządzenie, w którym następuje przekazywanie energii elektrycznej z  jednego obwodu do drugiego za pośrednictwem pola elektromagnetycznego. Transformator jest  zbudowany z dwóch lub większej liczby cewek sprzężonych magnetycznie, nie będących  elementami jednego obwodu elektrycznego.  Uzwojeniem pierwotnym  nazywa się to uzwojenie,  które pobiera energię elektryczną ze źródła,   uzwojeniem wtórnym  to uzwojenie, które oddaje  energię elektryczną.  Przekładnią  transformatora jednofazowego nazywa się stosunek siły elektromotorycznej strony  pierwotnej  E 1 do siły elektromotorycznej po stronie wtórnej  E 2. Obliczamy ją ze stosunku liczby  zwojów strony pierwotnej  w 1 do wtórnej  w 2. W praktyce pomiaru przekładni dokonuje się  metodą woltomierzową przez pomiar napięć po stronie pierwotnej i wtórnej transformatora przy  biegu jałowym. Spadki napięć wywołane prądem biegu jałowego są bardzo małe i można  przyjąć z dobrym przybliżeniem, że :                                E U 1 10 ≈      oraz        E U 2 20 =   przekładnia                                 ϑ = = ≅ E E w w U U 1 2 1 2 10 20     Schemat zastępczy transformatora                    R2Cu’  R1Cu  RFe XL1  XL2’ Xm I1 U1  U2  I2  Io Im   IFe R1, R2’ - rezystancja uzwojenia pierwotnego i przeliczona na stronę pierwotną,               rezystancja uzwojenia wtórnego  X1, X2’ - reaktancje rozproszeń uzwojenia pierwotnego i przeliczona na stronę pierwotną  reaktancji rozproszeń uzwojenia wtórnego                                                  R R X X 2 2 2 2 2 2 ' ' = = ϑ ϑ    Xm  - reaktancja gałęzi magnesowania  RFe - rezystancja gałęzi magnesowania odpowiadająca stratom mocy czynnej w żelazie  transformatora  Rezystancje R1, R2’ i RFe reprezentują straty cieplne transformatora. Straty całkowite  transformatora składają się ze strat  ∆Pcu w uzwojeniach (straty w miedzi) oraz ze strat ∆PFe w  rdzeniu transformatora (w żelazie). Straty w uzwojeniach zależą od kwadratu prądów  transformatora :                                  ∆ P I R I R I R R cu  = × + × ≈ × + × 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 ( ) ϑ      Straty w rdzeniu zależą przy ustalonej częstotliwości od kwadratu amplitudy strumienia 

(…)

… wtórne zamiast woltomierza należy
podłączyć amperomierz)
I1N =14 A
|ZWE| =
| U1 |
| I1 |
; nI =
|I 1 |
|I2 |
Parametry podłużne trafo : (R1Cu +R2Cu’ ) ≈ RWE =
(XL1 +XL2’ ) ≈ XWE = Z WE 2 − R WE 2 ;
Tabela pomiarów i wyników
Pomiary
Lp.
U1[V]
I1[A]
P[W]
1.
∆PCu=
tgϕ =
I2[A]
X WE
R WE
UZ%=
| U1 |
*100 [%]
220 V
Obliczenia
RWE[Ω] XWE[Ω]
|ZWE|[Ω]
P
;
I2
UZ%
nI[A/A]
Narysować wykres wektorowy napięć.
4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz