oscyloskopy i generatory

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
oscyloskopy i generatory - strona 1 oscyloskopy i generatory - strona 2 oscyloskopy i generatory - strona 3

Fragment notatki:

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 19 stron.
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki dla studentów WIP Temat: POMIARY OSCYLOSKOPOWE GENERATORY materiały pomocnicze do laboratorium elektroniki, elektrotechniki i energoelektroniki wyłącznie do użytku wewnętrznego przez studentów WIP PW bez prawa kopiowania i publikowania Zakład Trakcji Elektrycznej IME PW 2013 -  1  - POMIARY OSCYLOSKOPOWE 1. Budowa i działanie oscyloskopu elektronowego — oscylografu katodowego Oscyloskop elektronowy jest jednym z najbardziej uniwersalnych przyrządów pomiarowych. Służy on do obserwacji drgań. Badane przebiegi można obserwować, rejestrować przez fotografowanie, oraz mierzyć. Mogą to być wszelkie przebiegi, które można przetworzyć na odpowiednie przebiegi napięcia elektrycznego. Oscyloskop elektronowy używany jest prawie we wszystkich dziedzinach nauki i techniki (medycyna, biologia, mechanika). Oscyloskop elektronowy daje możliwość poznania przebiegu wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Na przykład zastosowany jako przetwornik graficzny przy elektrycznych metodach pomiaru wielkości mechanicznych umożliwia obserwacje i rejestracje wielkości szybkozmiennych i gdy górna częstotliwość widma badanego przebiegu przekracza 10kHz staje się przetwornikiem jedynym i niezastąpionym. Na rysunku 1.1 przedstawiona została uproszczona budowa lampy oscyloskopowej. Elektroda przysłonowa działa jak siatka - zmieniając jej napięcie reguluje się jasność plamki, aż do jej wygaszenia. Poprzez zmianę napięcia anod reguluje się ostrość (soczewka elektronowa). Układ odchylający poprzez zmianę składowych stałych sygnałów doprowadzonych do płyt odchylania poziomego i pionowego zapewnia możliwość przesuwu poziomego i pionowego wykresu na ekranie oscyloskopu. Rys.1.1. Lampa oscyloskopowa Rysunki 1.2 i 1.3 pokazują działanie układu odchylania i mechanizm powstawania obrazów na ekranie lampy oscyloskopowej. Rys.1.2. Odchylenie wiązki elektronów polem elektrycznym W każdej chwili czasowej: x = Dxux  i  y = Dyuy gdzie: D – czułość odchylenia [mm/V]. Jeżeli: ux, uy – przebiegi czasowe napięć, to x(t) = Dxux(t),   y(t) = Dyuy(t) – współrzędne plamki proporcjonalne do napięć jako funkcji czasu. Plamka kreśli na ekranie linię y = f(x) otrzymaną w wyniku -  2  - wyrugowania t jako parametru. Gdy ux = t, to plamka kreśli linię y = f(t). Na ekranie powstaje linia (obraz) pozornie nieruchoma tylko wtedy, gdy ux i uy mają przebiegi okresowe i Ty/Tx jest ułamkiem prostym, wtedy bowiem plamka powtarza swój ruch po tym samym torze. T x T y x x y y 1 2 3 4 5 U x U y 1 2 3 4 5 t t 1 2 3 4 5 Rys.1.3 Powstawanie wykresu na ekranie oscyloskopu. Wykres na ekranie oscyloskopu jest efektem złożenia dwóch ruchów plamki: w osi pionowej (badane

(…)

… podtrzymuje stan wysoki na wejściu bramki 2. W miarę ładowania się
kondensatora C2 spadek napięcia na rezystorze R2 maleje. Kiedy napięcie to osiągnie poziom około 1,4V
bramka 2 przechodzi w stan wysoki. Napięcie wyjściowe bramki 2 przez kondensator C1 przenosi się na
wejście bramki, która przechodzi wówczas w stan niski. Przejście bramki ze stanu wysokiego w stan niski i
-9
odwrotnie odbywa się w czasie…
… podłączając oscyloskop na wejściu 1 dla kombinacji: C1 = 1µF, C2= 1µ
F, oraz C1 = 1µF, C2= 47µF.
e) Badanie generatora piłokształtnego
Zasilić generator (rys.4.6) z zasilacza regulowanego napięcia stałego (0÷220V).
Podłączyć woltomierz magnetoelektryczny (napięcia stałego) do pomiaru napięcia zasilania.
Podłączyć sondę oscyloskopu i narysować przebieg napięcia wyjściowego z generatora.
• Określić zależność…
…), tak by wychylenie na oscyloskopie w obu przypadkach były równe, a więc i
wartości międzyszczytowe obu napięć równe. Gdy oba sygnały są sinusoidalnie zmienne to i wartości
skuteczne tych napięć są równe.
b) Pomiar natężenia prądu
Zasada pomiaru natężenia prądu polega na tym, że w obwód prądu włącza się niewielką, znaną rezystancję,
na której zmierzony spadek napięcia wyznacza natężenie prądu mierzonego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz