stabilizatory i UPS

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
stabilizatory i UPS - strona 1 stabilizatory i UPS - strona 2 stabilizatory i UPS - strona 3

Fragment notatki:

Miros_aw Urba_ski. Notatka składa się z 18 stron.
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki dla studentów WIP Temat: ZASILACZE STABILIZOWANE  I UKŁADY UPS materiały pomocnicze do laboratorium elektroniki, elektrotechniki i energoelektroniki wyłącznie do użytku wewnętrznego przez studentów WIP PW bez prawa kopiowania i publikowania Zakład Trakcji Elektrycznej IME PW 2013 1 1.  Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania i  zbadanie układów stabilizatorów napięcia oraz układów podtrzymania napięcia. 2.  Wiadomości ogólne o stabilizatorach napięcia 2.1 Zasilacze. Każde urządzenie elektryczne wymaga źródła zasilania. Najprostszy zasilacz napięcia stałego zawiera transformator separujący, który jednocześnie dostosowuje napięcie wyjściowe do niezbędnego poziomu, prostownik oraz filtr wygładzający napięcie wyjściowe.           transformator prostownik układ filtrujący Rys.1. Zasadę działania ilustruje schemat blokowy i przebiegi napięć z rysunku 1. Napięcie na wyjściu takiego układu może zmieniać się w dużych granicach pod wpływem obciążeniowego spadku napięcia w uzwojeniu wtórnym transformatora i wahań w sieci zasilającej. Jak widać na rys. 1b przebieg wyjściowy zawiera pulsację wynikającą z tętnień napięcia wyprostowanego  i ciągłego rozładowywania kondensatora filtrującego. Zawartość składowej zmiennej w napięciu wyprostowanym określona jest przez współczynnik tętnień k. Uwej. U wy transf Uwypr Uwyj 2 Ut - wartość skuteczna składowej zmiennej w napięciu wyprostowanym Uśr - średnia wartość napięcia wyprostowanego Jednofazowe prostowniki stosowane w stabilizatorach napięcia możemy podzielić ze względu na kształt napięcia wyjściowego na jednopołówkowe lub dwupołówkowe. W konkretnych rozwiązaniach urządzeń zasilających ze względu na lepsze wykorzystanie energii prądu zmiennego, uzwojeń transformatora, mniejszą pulsację napięcia wyprostowanego powszechnie stosuje się prostowniki dwupołówkowe. Rys.2. a/ układ dwu diodowy;    b/ układ mostkowy (Groetz'a) c/ Przebiegi napięć i prądów. śr t U U k = t U, I 3 Kondensator C1 pełni rolę filtru wygładzającego tętnienia.  Wielkość tętnień określa się współczynnikiem otrzymywanym ze wzoru; f- częstotliwość napięcia zasilającego Amplituda pulsacji napięcia Ut jest proporcjonalna do prądu rozładowującego kondensator C1. Diody prostownicze przewodzą krótkie impulsy prądowe o dużej amplitudzie w chwilach gdy napięcie z prostownika przekroczy napięcie na kondensatorze. Średnia wartość prądu płynącego przez diodę równa jest połowie prądu obciążenia. Napięcie na wyjściu zasilacza e stanie jałowym odpowiada wartości szczytowej napięcia zmiennego na wejściu prostownika pomniejszonej o spadek napięcia na diodach (0,7-1,0 V dla diod krzemowych).

(…)

… Zenera.
Rys.4
U we2 R 1
R 1 + Robc2
I
U we2 R 1
kierunek
przewodzenia
R 1 + Robc1
U we1 R 1
R 1 + Robc
U
I
P tot
II
U we1
R1
III
U we2
R1
∆ Uwy
Punkty I, II, III odpowiadają punktom pracy diody w przypadku zmiany napięcia
wejściowego Uwejś2> Uwejś1 i zmiany rezystancji obciążenia R obc2> Robc1.
Jak widać zwiększenie napięcia wejściowego lub rezystancji obciążenia powoduje
wzrost prądu wstecznego diody…
… dla stałego obciążenia w całym zakresie
zmian napięcia wejściowego od 0 do 20V. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli 1.
Tabela 1.
Robc=const
I1
I2
ID
U1
U2
Lp.
[V]
[V]
[mA]
[mA]
[mA]
1
2
3
Oblicz:
ID= I1-I2 [mA]
Wykreśl funkcje:
ID= f(U1) ; U2 = f(U1)
Określić wielkość współczynnika stabilizacji GU, oraz rezystancję wyjściową ro.
b/ Zbadać charakterystykę obciążeniową układu stabilizatora. Ustawić napięcie

mogą zapewnić wystarczającą niezawodność. Źródłem energii o dużej
niezawodności są akumulatory (powszechnie wykorzystywane w telefonii). Gdy
wymagany jest prąd przemienny występować musi dodatkowo falownik, który
11
przetworzy prąd stały na prąd przemienny. Do zasilania bezprzerwowego
wykorzystuje się dwa typy UPS-ów : off-line i on-line (rys12). UPS-y wykonuje się
jako urządzenia l i 3 fazowe na wejściu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz