Zabezpieczenia stabilizatorów - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabezpieczenia stabilizatorów - omówienie zagadnienia  - strona 1

Fragment notatki:

ZABEZPIECZENIA STABILIZATORÓW W stabilizatorach stosuje się dwie grupy zabezpieczeń:
Nadnapięciowe - służące do zabezpieczenia stabilizatora lub układu obciążającego przed pojawieniem się niepożądanego napięcia. Nadprądowe - służące do zabezpieczenia stabilizatora lub układu obciążającego przed prądem o zbyt dużej wartości.
Elementy zabezpieczeń nadnapięciowych to: kondensatory, diody. Kondensatory są włączane na wejściach i wyjściach stabilizatorów. Najczęściej stosujemy kondensatory o pojemności 0,1  0,5 F.
Diody również włączane są na wejściu i wyjściu stabilizatora oraz równolegle do elementów regulacyjnych. Podczas normalnej pracy stabilizatora diody te są spolaryzowane w kierunku zatkania. Służą one do zabezpieczenia stabilizatora i układu regulacyjnego przed zniszczeniem wskutek odwrotnego włączenia wejściowego napięcia niestabilizowanego lub przyłączenia wyjścia do napięcia o odwrotnej polaryzacji.
Przy uszkodzeniu stabilizatorów, będących elementem źródła zasilania, często zdarza się, że napięcie wejściowe stabilizatora przedostaje się na jego wyjście. Może to spowodować uszkodzenie układu zasilanego. Aby temu zapobiec stosuje się zwieracze . Na rysunku 13.12 przedstawiono schemat funkcjonalny stabilizatora szeregowego z zabezpieczeniami nadnapięciowymi. Na wyjściu stabilizatora znajduje się układ zwieracza tyrystorowego zbudowany z rezystora R , diody Zenera DZ i tyrystora TY . Jeżeli napięcie wyjściowe wzrośnie powyżej wartości U Z , to przez diodę Zenera popłynie prąd, co spowoduje załączenie tyrystora i zwarcie napięcia wyjściowego do masy.
Rys. 13.12. Schemat funkcjonalny stabilizatora szeregowego z zabezpieczeniami nadnapięciowymi. Do zabezpieczeń nadprądowych stosujemy bezpiecznik topikowy , który jest umieszczony w obwodzie pierwotnym transformatora sieciowego i na wyjściu stabilizatora. Zapewnia on skuteczną ochronę przed zwarciem wyjścia stabilizatora. Natomiast nie zapewnia on skutecznej ochrony przed wzrostem prądu obciążenia nieznacznie większym od wartości nominalnej prądu bezpiecznika, ponieważ zanim zadziałałby bezpiecznik mógłby ulec uszkodzeniu. Rys. 13.13. Schematy stabilizatorów z zabezpieczeniami nadprądowymi. a) z układem zwiększającym przeciążenie, b) z układem ograniczającym prąd obciążenia, charakterystyka tego układu, c) z układem ograniczającym prąd obciążenia „z podcięciem” wraz z charakterystyką. Zapobiega się to stosując układ zwiększający przeciążenie bezpiecznika ( rys.13.13a ). Jeżeli wartość prądu obciążenia wzrośnie powyżej wartości nominalnej prądu bezpiecznika, to spadek napięcia na rezystorze R Z wywołany przepływem tego prądu wyniesie

(…)

… przeciążenie bezpiecznika (rys.13.13a). Jeżeli wartość prądu obciążenia wzrośnie powyżej wartości nominalnej prądu bezpiecznika, to spadek napięcia na rezystorze RZ wywołany przepływem tego prądu wyniesie UBEP. Spowoduje to załączenie tranzystora T1, a następnie załączenie tyrystora TY i przepływ dużego prądu zwarcia. W konsekwencji uzyskuje się przyśpieszone przepalenie bezpiecznika i odłączenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz