Stabilizator z sprzężeniem zwrotnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stabilizator z sprzężeniem zwrotnym - strona 1 Stabilizator z sprzężeniem zwrotnym - strona 2

Fragment notatki:

STABILIZATOR ZE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM Stabilizatory ze sprzężeniem zwrotnym mają lepsze parametry niż stabilizatory diodowe. Część napięcia wyjściowego jest porównywana z wzorcowym napięciem odniesienia - U o . Gdy napięcia te nie są równe, wówczas ich różnica po wzmocnieniu działa na układ regulacyjny, zmieniając jego rezystancję w taki sposób, aby zmiana spadku napięcia na nim przeciwdziałała zmianie napięcia stabilizowanego. Układ regulacyjny stanowi najczęściej odpowiedni tranzystor lub zestaw tranzystorów. Może on być połączony szeregowo lub równolegle z obciążeniem. W związku z czym rozróżnia się : stabilizatory szeregowe - rys.13.10a ; stabilizatory równoległe - rys. 13.10b .
a)
b)
Rys.13.10. Schematy funkcjonalne stabilizatorów o działaniu ciągłym. a) szeregowego, b) równoległego. W stabilizatorze szeregowym układ regulujący zmienia wartość prądu płynącego przez obciążenie ( I  I wy ) tak, aby utrzymać na wyjściu stałą wartość napięcia U wy . Układ porównująco - wzmacniający może być realizowany na wzmacniaczu operacyjnym. Ze względu na to, że układ jest częścią składową obwodu ujemnego sprzężenia zwrotnego, będzie dążył do wyrównania napięć U o i U P podawanych na jego wejścia. W wyniku tego napięcie wyjściowe U wy będzie miało stałą wartość. Jeżeli na przykład napięcie wyjściowe wzrośnie o wartość  U , to sygnał błędu wzrośnie o wartość  U 1   U , i po wzmocnieniu tak wysteruje element regulacyjny, że wartość napięcia wyjściowego zmniejszy się o  U . Im większe będzie wzmocnienie tego rzeczywistego układu, z tym większą dokładnością napięcie wyjściowe będzie równe założonej (tym lepsza będzie stabilizacja napięcia wyjściowego). W stabilizatorach szeregowych napięcie wyjściowe jest stabilizowane zarówno przy zmianach napięcia wejściowego, jak i prądu obciążenia. Wadą tych stabilizatorów jest brak zabezpieczenia układu regulacyjnego przed przeciążeniem lub zwarciem na wyjściu. Zmusza to do stosowania dodatkowych elementów zabezpieczających.
W stabilizatorze równoległym przy stałym napięciu U we wartość prądu I jest stała, a układ regulacyjny zmienia wartość prądu I R tak, aby prąd wyjściowy ( I wy  I - I R ) przepływający przez obciążenie R o powodował spadek napięcia o wartości U wy . Rezystor szeregowy R S separuje napięcie niestabilizowane U we od napięcia stabilizowanego U wy . Wzrost napięcia U we powoduje zwiększenie prądu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz