Analogowe układy elektroniczne

note /search

DIAK - elektronika analogowa

 • Politechnika Śląska
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2884

DIAK Diak jest to dynistor symetryczny. Zachowuje się tak jak dioda przełączająca, różni się tylko tym, że napięcie po załączeniu zmniejsza się o stosunkowo małą wartość, nie zbliżając się do zera. a) b) c) Rys.8.5. Diak. a) struktura, b) charakterystyka prądowo - napięciowa. c) symbol graficzny ...

Dioda elektroluminescencyjna - omówienie tematu

 • Politechnika Śląska
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1407

DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA Diody elektroluminescencyjne zwane są także diodami świecącymi LED ( z ang. Light Emiting Diode ), emitują promieniowanie w zakresie widzialnym i podczerwonym. Promieniowanie jest wytwarzane w wyniku rekombinacji dziur i elektronów. Jest to dioda świecąca pod wpływem en...

Diody półprzewodnikowe

 • Politechnika Śląska
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2919

DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE Dioda półprzewodnikowa to element wykonany z półprzewodnika, zawierającego jedno złącze - najczęściej p-n z dwiema końcówkami wyprowadzeń. Złączem nazywa się atomowo ścisły styk dwóch kryształów ciała stałego. Odległo...

Diody pojemnościowe - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3430

DIODY POJEMNOŚCIOWE Diody pojemnościowe (warikapy i waraktory) pracują przy polaryzacji zaporowej, charakteryzując się zmienną pojemnością w funkcji przyłożonego napięcia. Stosowane w układach powielania częstotliwości, modulacji częs...

Diody prostownicze - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2807

DIODY PROSTOWNICZE Diody prostownicze są przeznaczone do prostowania napięcia bądź prądu przemiennego o małej częstotliwości. Prostowanie jest to przetwarzanie prądu przemiennego na prąd jednokierunkowy. Diody zaczynają przewodzić dopiero po przekroczeniu pewnej wartości napięcia w kierunku przewo...

Diody prostownicze stosowanych w prostownicach

 • Politechnika Śląska
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1680

DOBÓR DIOD PROSTOWNICZYCH STOSOWANYCH W PROSTOWNIKACH. Przed doborem rodzaju półprzewodnikowych diod prostowniczych do danego typu prostownika, należy najpierw określić, jaka będzie częstotliwość przebiegu wejściowego oraz wartość natężenia prą...

Dynistor - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3668

DYNISTOR Dynistor jest to element półprzewodnikowy o strukturze czterowarstwowej typu n-p-n-p . Warstwy te są różnej szerokości i mają różne wielkości koncentracji nośników. Obszar p 1 nazywamy anodą, obszar n 2 - katodą. Taką strukturę można traktować jako połączenie dwóch

Fotorezystor - omówienie tematu

 • Politechnika Śląska
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2163

FOTOREZYSTOR Fotorezystor jest elementem światłoczułym. Jego rezystancja zmienia się pod wpływem padającego promieniowania i nie zależy od kierunku przyłożonego napięcia, podobnie jak rezystancja zwykłego rezystora. Oświetlenie fotorezystora powoduje zwiększenie przepływającego prądu (zmniejsza si...

Fotorezystor - omówienie tematu cz. 2

 • Politechnika Śląska
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1526

FOTOTRANZYSTOR Fototranzystorem nazywamy element półprzewodnikowy z dwoma złączami p-n . Działa tak samo jak tranzystor z tą różnicą, że prąd kolektora nie zależy od prądu bazy, lecz od natężenia promieniowania oświetlającego obszar bazy. Oświe...

Generatory - omówienie tematu

 • Politechnika Śląska
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1897

GENERATORY. Generatory to układy elektroniczne, które przetwarzają energię źródła przebiegu stałego na energię przebiegu zmiennego wyjściowego (impulsowego lub okresowego). Wytwarzają przebiegi elektryczne o określonym kształcie. W zależności od kształtu wytarzanego przebiegu, wyróżniamy następując...