fotorezystor - omówienie tematu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

FOTOREZYSTOR Fotorezystor jest elementem światłoczułym. Jego rezystancja zmienia się pod wpływem padającego promieniowania i nie zależy od kierunku przyłożonego napięcia, podobnie jak rezystancja zwykłego rezystora.
Oświetlenie fotorezystora powoduje zwiększenie przepływającego prądu (zmniejsza się jego rezystancja). Prąd będący różnicą całkowitego prądu płynącego przez fotorezystor i prądu ciemnego (prąd płynący przez fotorezystor przy braku oświetlenia) nazywamy prądem fotoelektrycznym . Jego wartość zależy od natężenia oświetlenia i jest określona zależnością:
; (9.3)
w której: G, γ - wartości stałe zależne od materiału półprzewodnikowego i rodzaju domieszek, E V - natężenie oświetlenia.
Parametry fotorezystora czułość widmowa - zależność rezystancji od natężenia oświetlenia. Na wartość czułości wpływa rodzaj materiału i sposób jego domieszkowania - dobieranie ze względu na przeznaczenie fotorezystora. rezystancja fotorezystora :
; (9.4) d - odstęp między elektrodami l - szerokość elektrod
ρ -rezystywność półprzewodnika.
współczynnik n określany jako stosunek rezystancji przy danej wartości natężenia oświetlenia
; (9.5) gdzie:
R D - rezystancja ciemna
R 50 - rezystancja przy natężeniu oświetleniu równym 50 lx.
Wartość rezystancji ciemnej zależy od stopnia czystości półprzewodnika. Rezystancja ciemna jest około tysiąc razy większa niż rezystancja przy oświetleniu 50 lx i zawiera się w przedziale od 10 6  do 10 12 .
Na podstawie charakterystyki prądowo - napięciowej fotorezystora ( rys.9.5 )dobiera się właściwy obszar jego pracy. Charakterystyki te są liniowe w dużym zakresie napięć i prądów.
Rys.9.5. Charakterystyka prądowo - napięciowa fotorezystora. Fotorezystory wykonuje się najczęściej w postaci cienkich półprzewodnikowych warstw monokrystalicznych lub polikrystalicznych naniesionych izolacyjne np. szklane podłoże ( rys.9.6a ). Materiał światłoczuły rozdzielają dwie metalowe elektrody mające wyprowadzenia. Elektrody te często mają kształt grzebieniowy ( rys.9.6b ). Nad powierzchnią światłoczułą umieszcza się okienko i zamyka w obudowie, chroniącej przed uszkodzeniami, a niekiedy umożliwiającej pracę w obniżonej temperaturze (tzw. naczynie Dewara).
a) b)
Rys. 9.6. Fotorezystor. a) budowa, b) grzebieniowy kształt elektrod. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz