Mechanika ogólna - strona 3

Układ tarczowo - prętowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Przykład 5.6. Układ tarczowo-prętowy Jednorodna płyta prostopadłościenna o ciężarze   G  spoczywa na układzie 6 prętów połączonych przegubowo. Obliczyć siły w prętach. Przyjęto:  S = G = P Zakładamy,  że w prętach występują siły  ściskające, tzn. pręty oddziaływują na płytę siłami "do płyty&...

Wyciąganie deski obciążonej klockiem

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

3U]\NáDG:\FLJDQLHGHVNLREFL*RQHMNORFNLHP .ORFHN  R FL *DU]H G  OH*\ QD QLHZD*NLHM GHVFH 'R NORFND SU]\PRFRZDQ\ MHVW SU W 'UXJL NRQLHF SU WD SRáF]RQ\ MHVW ] SRGSRU QLHSU]HVXZQ 3RPL G]\ GHVN D NORFNLHP L GHVN D SRGáR*HP PR*H Z\VWSLü WDUFLH :VSyáF]\QQLN WDUFLD QD RE\GZX SRZLHU]FKQLDFK VW\NX wynos...

Belka ze skratowaniem - przykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1204

3U]\NáDG%HOND]HVNUDWRZDQLHP 3ROHFHQLH Z\]QDF]\ü VLá\ Z SU WDFK GZXSU]HJXERZ\FK GOD SRQL*V]HM EHONL REFL*RQHM VLá VNXSLRQ P  oraz momentem skupionym  M = Pl . Przyjmujemy oznaczenia dla podpór:  A  i  B  GOD SRáF]H SU]HJXERZ\FK  1 ,  2 ,  3  i  4 , a dla SRáF]HQLDWHOHVNRSRZHJR 5 . 5R]ZL]DQLH]DGDQ...

Kratownica płaska przykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Przykład 1.3. Kratownica płaska  Czy pokazana na rysunku płaska kratownica jest statycznie wyznaczalna?  a a a a a P   7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 Rozwiązanie:   Zgodnie z definicją układu statycznie wyznaczalnego  warunki równowagi  powinny ...

Kratownica płaska - przykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

Przykład 1.2. Kratownica płaska   Czy pokazana na rysunku płaska kratownica jest statycznie wyznaczalna?    a a a a a P   9 8 7 6 5 4 3 2 1 w  = 9;    p  = 14;   r  = 4  9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1   Rozwiązanie:   Podobnie do poprzed...

Kratownica płaska - przykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Przykład 1.4. Kratownica płaska   Czy pokazana na rysunku płaska kratownica jest statycznie wyznaczalna?  a a a a a P   8 7 6 5 4 3 2 1 4 R 3 R 2 R 1 R 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 S S S S S S S S S S S S 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 S S S S S S S S...

Kratownica płaska - przykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Przykład 1.6. Kratownica płaska   Znaleźć siły w prętach następującej kratownicy:       Rozwiązanie : W pierwszej kolejności zaznaczamy reakcje HA, VA oraz VB=P, a także siły w  poszczególnych prętach kratownicy zaznaczając ich zwroty zgodnie...

Kratownica przestrzenna - przykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1295

Przykład 1.8. Kratownica przestrzenna   Znaleźć siły wewnętrzne w następującej kratownicy:     Rozwiązanie :   Rozwiązanie zadania rozpoczynamy od wprowadzenia oznaczeń dla poszczegó...

Kratownica przestrzenna - przykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Przykład 1.9. Kratownica przestrzenna   Znaleźć siły wewnętrzne w następującej kratownicy:    Rozwiązanie :   W pierwszej kolejności oznaczamy podpory i numerujemy węzły, jak na poni...

Kratownica przestrzenna - przykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1484

Przykład 1.10. Kratownica przestrzenna   Wyznaczyć siły w prętach następującej kratownicy:     Rozwiązanie :   Zadanie wzorem poprzednich rozpoczynamy od oznaczenia węzłów i wyzerowania  odpowiednich prętów.     W dalszej części rozwiązywanie...