Mechanika ogólna

note /search

Ramy z przegubami - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3402

Mechanika ogólna Wykład nr 4 Ramy z przegubami. Statyczna wyznaczalność układu. Siły wewnętrzne. 1 Inne rodzaje obciążeń n n Obciążenie osiowe rozłożone wzdłuż pręta. Obciążenie rozł wzdł prę Obciążenie pionowe na pręcie ukośn...

Układ belkowy złożony przykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162

3U]\NáDG8NáDGEHONRZ\]áR*RQ\ 3ROHFHQLH Z\]QDF]\ü UHDNFMH SRGSRURZH GOD SRQL*V]HM EHONL REFL*RQHM VLá VNXSLRQ P  i REFL*HQLHPFLJá\P q(x) RQDW *HQLX]PLHQLDMF\PVL OLQLRZR Oznaczamy podpory literami  A ,  B  i  C QDWRPLDVWSRáF]HQLDSU]HJXERZHF\IUDPL 1  i  2 . 8ZDOQLDP\XNáDGRGZL ]yZL]DVW SXMHP\SRGSR...

Pytania na egzamin z mechaniki i ciepła.

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

Pytania na egzamin ustny z przedmiotu „Mechanika i ciepło” dla I sem. Fizyki Technicznej Wymień podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki w układzie SI. Wykaż, że jednostki siły i momentu pędu są odpowiednimi kombinacjami jednostek wybranych wielkości podstawowych. Wskaż, stosując rachunek różn...

Mechanika ogólna-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1148

1.            Jakie informacje opisują jednoznacznie siłę w przestrzeni trójwymiarowej? 2.            Jakie informacje opisują jednoznacznie oś w przestrzeni trójwymiarowej? 3.            Jakim rodzajem wektora (swobodny, osiowy, zaczepiony w punkcie) jest: siła moment siły względem punktu mome...

Procedura wyznaczania niepewności pomiarowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

Procedura wyznaczania niepewności pomiarowych Wstęp Każdy pomiar lub obserwacja obarczona jest pewną niepewnością (zamiast poprzednio stosowanego pojęcia błędu pomiaru). Za błąd pomiaru uważa się wyraźne odstępstwo wyniku pomiaru od wartości poprawnej (np. pomyłka odczytu).

Dźwigar załamany w planie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2681

Przykład 5.2. Dźwigar załamany w planie Wyznaczyć reakcje w dźwigarze załamanym w planie o podanym schemacie. Rozwiązanie. Uwalniamy układ z więzów wprowadzając odpowiadające im reakcje. Przedstawiony dźwigar jest całkowicie utwierdzony całkowic...

Mechanika - kratownica płaska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 952

Przykład 1.1. Kratownica płaska   Czy pokazana na rysunku płaska kratownica jest statycznie wyznaczalna?  a a a a a P   9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Wtedy niewiadomymi będą reakcje podporowe  R1,...R4  oraz siły normalne  S1 ,...   S14...

Kratownica typu K - metoda Rittera

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1722

3U]\NáDG.UDWRZQLFDW\SXÄ.´±PHWRGDSU]HFL ü Rittera :\]QDF]\üVLá\Z]D]QDF]RQ\FKSU WDFKNUDWRZQLF\ 4 1 2 3 4  ×  l 2P P 5  ×  l 5 6 5R]ZL]DQLH 'R Z\]QDF]HQLD VLá Z SU WDFK DQDORJLF]QLH MDN Z SU]\NáDG]LH  Z\NRU]\VWDQD ]RVWDQLH metoda 5LWWHUD3RXZROQLHQLX]ZL ]yZRWU]\PXMHP\SU]HGVWDZLRQ\QDSRQL*V]\PU\VXQ...

Kratownica typu N - metoda Rittera

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

3U]\NáDG.UDWRZQLFDW\SXÄ1´±PHWRGDSU]HFL ü Rittera :\]QDF]\üVLá\ZSU WDFKURGNRZHJRSU] VáDNUDWRZQLF\ P 5  ×  l l 5R]ZL]DQLH 'R Z\]QDF]HQLD SRV]XNLZDQ\FK ZLHONRFL Z\NRU]\VWDP\ PHWRG  SU]HFL ü Rittera. Pozwala RQD Z SURVW\ VSRVyE ]QDMGRZDü VLá\ Z Z\EUDQ\FK SU WDFK NUDWRZQLF\ EH] NRQLHF]QRFL UR]ZL...

Mechanika - most kolejowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Przykład 7.5. Most kolejowy    Narysować wykresy sił przekrojowych, które powstają w moście o schemacie  przedstawionym poniżej, podczas hamowania pociągu. Ponieważ odległości między osiami  kół są małe w porównaniu z długością przęsła można zał...