Pytania na egzamin z mechaniki i ciepła.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin z mechaniki i ciepła. - strona 1 Pytania na egzamin z mechaniki i ciepła. - strona 2 Pytania na egzamin z mechaniki i ciepła. - strona 3

Fragment notatki:

Pytania na egzamin ustny z przedmiotu „Mechanika i ciepło” dla I sem. Fizyki Technicznej Wymień podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki w układzie SI. Wykaż, że jednostki siły i momentu pędu są odpowiednimi kombinacjami jednostek wybranych wielkości podstawowych. Wskaż, stosując rachunek różniczkowy, na przyczynę występowania przyspieszenia w ruchu jednostajnym po okręgu. 
Pokaż, że rozumiesz sens iloczynu skalarnego i wektorowego dwóch wektorów na przykładzie momentu siły i pracy. Dokonaj prostej analizy tych iloczynów.
W fizyce Arystotelesa (czyli wiele wieków przed Newtonem) sądzono, że przyczyną każdego ruchu jest działanie siły. Czy ten pogląd jest ciągle zasadny? Jaka jest Twoim zdaniem relacja między siłą a ruchem?
Na rysunkach (a) i (b) przedstawiono odpowiednio zależności: v = f(t) i a = f(t). Czemu równają się pola zaznaczone na obu rysunkach?
Zaproponuj proste doświadczenie, w którym można wykazać, że ciała o różnych masach i kształtach spadając swobodnie z pewnej wysokości, poruszają się z tym samym przyspieszeniem.
Wewnątrz szklanej, obustronnie zamkniętej i wypełnionej olejem rury znajduje się pewne ciało. Rura jest ustawiona pionowo a ciało pływa u jej wierzchołka. Po odwróceniu rury o 180 stopni obserwujemy ruch ciała ku górze. Z doświadczenia wiadomo, że od pewnego poziomu ruch ten staje się jednostajny. Opisz relacje pomiędzy działającymi na ciało siłami poniżej i powyżej tego poziomu.
Podaj pierwsze i drugie prawo Newtona i skomentuj wzajemne relacje między nimi.
Trzecie prawo Newtona. Wyjaśnij dlaczego zwykle układ „koń-wóz” porusza się w stronę, w którą ciągnie koń − mimo, że w każdej chwili koń działa na wóz z taką samą siłą jaką wóz działa na konia.
Co to znaczy „rozwiązać równanie ruchu Newtona”? Podaj przykład.
Omów reguły transformacyjne Galileusza opisujące położenie i prędkość punktu z dwóch inercyjnych układów odniesienia poruszających się ze względną prędkością (wzajemną) V u .
Podaj zasadę niezmienności Galileusza i wykaż jej słuszność w odniesieniu do II-go prawa Newtona.
Rozważając inercyjny układ odniesienia (x, y, z) i nieinercyjny układ (x',y',z'), wyprowadź wyrażenie na siłę bezwładności.
Pewne ciało o masie m znajduje się na wadze umieszczonej w windzie. Opisz wskazania wagi gdy winda rusza z przyspieszeniem . Podaj wytłumaczenie wyniku obserwacji z punktu widzenia dwóch obserwatorów: (1) − związanego z układem inercyjnym i (2) − związanego z windą.
Pasażer na karuzeli podczas jej wirowania ze stałą prędkością, wychylony jest wraz z krzesełkiem i liną podtrzymującą o pewien kąt od pionu. Narysuj wszystkie siły działające na obserwatora z punktu widzenia: (1) obserwatora nieruchomego i (2) obserwatora wirującego. Wskaż w obu opisach na siły odpowiedzialne za wychylenie pasażera od pionu.


(…)

… interpretację.
Pokaż jak można otrzymać wyrażenie .
Omów pojęcia: mechaniczny stan ciała, energia kinetyczna i energia potencjalna. Zdefiniuj grawitacyjną energię potencjalną dla r > Rz.
Zdefiniuj wyrażenie na energię potencjalną odkształcenia sprężystego.
Wykaż, że siły grawitacyjne są siłami zachowawczymi.
Sformułuj zasadę zachowania energii mechanicznej i wyjaśnij ją przykładem.
Pokaż jak dochodzi się do zasady zachowania pędu dla  pojedynczej, odosobnionej cząstki oraz  układu dwóch ciał. Omów zasadę zachowania pędu układu n cząstek. Wprowadź pojęcie położenia środka masy układu.
Zastosuj zasadę zachowania pędu do: (i) wyznaczania prędkości odrzutu jądra izotopu promieniotwórczego emitującego cząstkę α, (ii) zderzenia centralnego i całkowicie sprężystego dwóch ciał.
Pokaż jak skorzystasz z zasady zachowania pędu przy całkowicie sprężystym i niecentralnym zderzeniu dwóch ciał. Zdefiniuj moment pędu dla pojedynczej cząstki. Pokaż na rysunku wszystkie wektory występujące w tej definicji.
Pokaż od czego zależy szybkość zmiany momentu pędu. Pokaż skąd wynika zależność . Narysuj wektory i gdy cząstka porusza się po okręgu.
Sformułuj zasadę zachowania momentu pędu i wyjaśnij dlaczego ta zasada musi być spełniona podczas ruchu planet.
Zdefiniuj bryłę sztywną i napisz dla niej równanie ruchu postępowego.
Na przykładzie ruchu obrotowego walca wokół głównej osi symetrii, wyprowadź równanie ruchu obrotowego bryły sztywnej (zrób odpowiedni rysunek).
Przedyskutuj konsekwencje zasady zachowania momentu pędu dla obracającego się układu pokazanego na rysunkach (a) i (b).
Na rysunku poniżej pokazano obrót pręta…
… zasadę termodynamiki, że przemiana adiabatyczna może służyć do obniżenia temperatury gazu.
Analizując I-szą zasadę termodynamiki, uzasadnij na odpowiednich wykresach od czego zależą wielkości Q, W i U.
Wyjaśnij pojęcia: stan układu, proces odwracalny i proces nieodwracalny. Podaj przykłady tych procesów.
Napisz równania izotermy i adiabaty. Wykreśl je w układzie współrzędnych (p,V) i wyciągnij wnioski…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz