Mechanika - most kolejowy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika - most kolejowy - strona 1 Mechanika - most kolejowy - strona 2 Mechanika - most kolejowy - strona 3

Fragment notatki:


Przykład 7.5. Most kolejowy    Narysować wykresy sił przekrojowych, które powstają w moście o schemacie  przedstawionym poniżej, podczas hamowania pociągu. Ponieważ odległości między osiami  kół są małe w porównaniu z długością przęsła można założyć, że siła hamująca ma charakter  obciążenia podłużnego równomiernie rozłożonego na wierzchu szyn. Odległość wierzchu  szyny od osi mostu wynosi l/20.    Rozwiązanie    Aby obliczyć siły przekrojowe należy sprowadzić powstałe w wyniku hamowania pociągu  obciążenie podłużne   p  do osi belki. Ponieważ nie działa ono wzdłuż osi mostu, lecz na  mimośrodzie l/20, powoduje ono występowanie momentu równomiernie rozłożonego wzdłuż  osi belki  m . Wartość tego momentu jest równa iloczynowi siły p i mimośrodu l/20.  20 20 pl l p m = ⋅ =   Tak więc oddziaływanie pociągu na most jest następujące:    Rozwiązywanie zadania rozpoczynamy od oznaczenia punktów charakterystycznych,  składowych reakcji i przyjęcia układu współrzędnych.    W celu obliczenia reakcji podzielimy schemat mostu na belki proste, korzystając z równań  równowagi dla każdej z nich określimy reakcje podpór i siły wzajemnego oddziaływania na  siebie belek:      Dla fragmentu III:  pl H ) l l ( p H P D D x 3 4 0 3 0 = ⇒ = + ⋅ − ⇔ = ∑   Dla fragmentu II:  0 0 0 0 3 4 0 0 = ⇔ = = ⇔ = = ⇒ = − ⇔ = ∑ ∑ ∑ C D D C C D C x V M V M pl H H H P   Dla fragmentu I:  0 0 3 1 0 0 0 3 4 0 3 4 0 0 = ⇒ = ⋅ + ⋅ ⇔ = = ⇒ = ⋅ − ⋅ ⇔ = = ⇒ = − ⇔ = ∑ ∑ ∑ A C A B B C B A A C A x V l V l V M V l V l V M pl H H H P     2  Dla fragmentu III:  15 0 0 15 3 4 20 0 3 4 3 4 0 pl V V V V P pl V pl V l V l m l V M F F E B y E E E B F − = ⇒ = + + ⇔ = = ⇒ ⋅ = ⇒ = ⋅ + ⋅ − ⋅ ⇔ = ∑ ∑   Tak więc na most działają następujące siły:        Wykres siły normalnej  N     Jak widać, zarówno fragment I (przedział A-C), jak i II (przedział C-D) są równomiernie  ściskane siłą   pl 3 4 . Oznacza to, że na odcinku A-D siła normalna ma wartość  pl 3 4 − .    3  Wykres siły poprzecznej  T     Pomiędzy punktami D i F działa liniowo rozłożone obciążenie   p . Ponieważ obciążenie jest  rozłożone liniowo siła   N  musi zmieniać się również liniowo aż do wartości zero na końcu  belki.    Na fragmentach I i II oraz częściowo III (odcinek D-E) mostu obciążenia poprzeczne nie  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz