Układ belkowy złożony przykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ belkowy złożony przykład 2 - strona 1 Układ belkowy złożony przykład 2 - strona 2 Układ belkowy złożony przykład 2 - strona 3

Fragment notatki:


3U]\NáDG8NáDGEHONRZ\]áR*RQ\ 3ROHFHQLH Z\]QDF]\ü UHDNFMH SRGSRURZH GOD SRQL*V]HM EHONL REFL*RQHM VLá VNXSLRQ P  i REFL*HQLHPFLJá\P q(x) RQDW
*HQLX]PLHQLDMF\PVL
OLQLRZR Oznaczamy podpory literami  A ,  B  i  C QDWRPLDVWSRáF]HQLDSU]HJXERZHF\IUDPL 1  i  2 . 8ZDOQLDP\XNáDGRGZL
]yZL]DVW
SXMHP\SRGSRU\UHDNFMDPL W utwierdzeniu w punkcie  A  G]LDáDM QDVW
SXMFH UHDNFMH PRPHQW  MA  RUD] VNáDGRZD pionowa  VA  i pozioma  HA NWyUHVRGVLHELHQLH]DOH*QH:SXQNFLH B  Z\VW
SXMHUHDNFMD RB  o P  =  3   ql 6  q .  = 30 o l l 3  l 2  l 2  l  = 60 o 6  q P  =  3   ql . = 30 o l l 3  l 2  l 2  l  = 60 o A B C 2 1 C RC 90 o . = 30 o  = 60 o = 90 o í.60o II 6  q P  =  3   ql l l 3  l 2  l 2  l  = 60 o A B C 2 1  = 60 o HA MA VA RB RC I x y 2 SLRQRZHM OLQLL G]LDáDQLD QDWRPLDVW Z SXQNFLH C  reakcja  RC  G]LDáDMFD Z]GáX* SURVWHM QDFK\ORQHMGRSR]LRPXSRGNWHP  = 60 o. 5R]ZL]DQLH ]DGDQLD UR]SRF]QLHP\ RG ]DSLVDQLD UyZQDQLD PRPHQWyZ Z]JO
GHP SXQNWX 1 GOD F]
FL  I   XNáDGX : UyZQDQLX W\P Z\VWSL GZLH QLHZLDGRPH  MA  i  VA , natomiast SR]RVWDáH VLá\ V1 ,  H1  i  HA PDMOLQLHG]LDáDQLDSU]HFKRG]FHSU]H]SXQNW 1 DZL
FPRPHQW\ W\FKVLáZ]JO
GHPSXQNWX 1 VUyZQH]HUX ∑ = i I i1 M 0 :         í MA  í VA  Â l  = 0           ( * ) =DSLV]HP\ QDVW
SQH UyZQDQLH PRPHQWyZ Z]JO
GHP SXQNWX 2  GOD F]
FL   II   XNáDGX Z NWyU\P Z\VWSL WH VDPH QLHZLDGRPH : SXQNFLH 2  ZDUWRü QDW
*HQLD REFL*HQLD FLJáHJR wynosi 4  q . )LJXUD SRG Z\NUHVHP UR]NáDGX QDW
*HQLD REFL*HQLD FLJáHJR PL
G]\ SU]HJXEDPL 1  i  2  jest WUDSH]HP : FHOX XQLNQL
FLD NRQLHF]QRFL Z\]QDF]DQLD OLQLL G]LDáDQLD Z\SDGNRZHM WHJR REFL*HQLD  SRáR*HQLD URGND FL
*NRFL WUDSH]X SRG]LHOLP\ REFL*HQLH FLJáH G]LDáDMFH QD W
 F]
ü XNáDGX ]JRGQLH ] SRQL*V]\P U\VXQNLHP :\]QDF]DP\ ZDUWRFL Z\SDGNRZ\FK MDNR SRODILJXUSRGZ\NUHVDPLUR]NáDGXQDW
*HQLDREFL*HQLDFLJáHJR q W II p 4 =   2  l =  8  ql ,               2 1 = II t W  q  Â l  = 2  ql I l A 1 HA MA VA H1 V1 II t W II p W 1 2 1 2 l l l 3 4 3 2 l 4  q 2  q 2  l II p W II t W II 2  l l A 1 HA MA VA H2 V2 2 l l l 3 4 3 2 l 4  q 2 6  q l +  3  l =  4  l 2  l 1 3 5yZQDQLHPRPHQWyZZ]JO
GHPSXQNWX 2 GODF]
FL II XNáDGXPDSRVWDü ∑ = i II i2 M 0 :        II p W   Â l  +  II t W   Â 3 4 l  í MA  í VA  Â l  = 0            ( ** ) : UyZQDQLX W\P QLH Z\VW
SXM QLHZLDGRPH HA ,  V2  i  H2 /LQLHG]LDáDQLDW\FKVLáSU]HFKRG] ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz