Mechanika ogólna-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika ogólna-pytania - strona 1 Mechanika ogólna-pytania - strona 2

Fragment notatki:

1.            Jakie informacje opisują jednoznacznie siłę w przestrzeni trójwymiarowej?
2.            Jakie informacje opisują jednoznacznie oś w przestrzeni trójwymiarowej?
3.            Jakim rodzajem wektora (swobodny, osiowy, zaczepiony w punkcie) jest:
siła
moment siły względem punktu
moment siły względem osi
moment pary sił
4.            Podać definicję momentu siły względem osi.
5.            Obliczyć moment podanego układu sił względem danej osi ξ (-------------zadanie).
6.            Podać definicję momentu siły względem punktu (w przestrzeni trójwymiarowej).
7.            Podać definicję pary sił. Ile wynosi moment pary sił? Czy moment pary sił zależy od położenia bieguna redukcji?
8.            Co jest efektem redukcji układu sił do bieguna. Jaki skutek powoduje zmiana bieguna redukcji?
9.            Zdefiniować pojęcie wyróżnika układu sił? Czy wartość wyróżnika zmieni się, gdy zmienimy biegun redukcji układu sił? Podać przykłady układów sił, dla których wyróżnik jest równy zeru.
10.       Jaką siłę nazywamy wypadkową układu sił? Jakie warunki muszą być spełnione, aby przestrzenny układ sił sprowadzał się do wypadkowej? Jakie warunki muszą być spełnione, aby płaski układ sił sprowadzał się do wypadkowej?
11.       Wyznaczyć wypadkową podanego układu sił.
12.       Zdefiniować pojęcie skrętnika układu sił.
13.       Wyznaczyć skrętnik podanego układu sił.
14.       Jakie układy sił nazywamy równoważnymi? Podać przykład.
15.       Jakie dwa układy sił nazywamy równoważącymi się? Podać przykład.
16.       Jaki układ sił nazywamy zrównoważonym?
17.       Jakie warunki analityczne wystarczy sprawdzić, aby stwierdzić, czy zbieżny przestrzenny układ sił jest w równowadze?
18.       Jaki jest warunek konieczny równowagi dwóch sił?
19.       Jaki jest warunek konieczny równowagi trzech sił w układzie płaskim?
20.       Sprawdzić równowagę podanego układu sił.
21.       Wymień możliwe warianty warunków równowagi płaskiego niezbieżnego układu sił.
22.       Jakie są wykreślne oznaki równowagi płaskiego niezbieżnego układu sił.
23.       Z jakich elementów składa się ideowy model konstrukcji służący do analizy kinematycznej?
24.       Jak oblicza się liczbę stopni swobody płaskiego układu tarcz?


(…)

….       Podać i zinterpretować warunek konieczny i warunek wystarczający geometrycznej niezmienności układu tarcz.
29.       Sformułować twierdzenie 1 i twierdzenie 2 o dwóch tarczach, służące do badania geometrycznej niezmienności płaskich układów tarcz.
30.       Sformułować twierdzenie o trzech tarczach, służące do badania geometrycznej niezmienności płaskich układów tarcz.  
31.       Co to jest krotność…
… założenia dotyczące materiału konstrukcji, stosowane w obliczeniach statycznych.
49.       Jakie osie przekroju nazywamy głównymi centralnymi?
50.       Zdefiniować pojęcie sił wewnętrznych w danym przekroju pręta, wymienić sił przekrojowe występujące w układzie przestrzennym.
51.       Podać definicję obliczania i znakowania momentów zginających w układzie płaskim.
52.       Podać definicję obliczania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz