Konstrukcje metalowe - strona 2

note /search

Elementy zginane

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2023

Elementy zginane Belkami nazywamy pręty poddane zginaniu. Przykładane do belek obciążenia powodują pow­stanie w nich momentów zginających i sił poprzecznych. Siły podłużne zwykle nie występują bądź sąpomijalnie małe. Obliczając belki w. stanie granicznym nośności, należy sprawdzić, czy nie zajdzie...

GŁÓWNE SKŁADNIKI STOPOWE

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

GŁÓWNE SKŁADNIKI STOPOWE. Stal stopowa oprócz żelaza i węgla zawiera inne składniki, dodawane w celu uzyskania potrzebnych właściwości stali. Węgiel - C jest podstawowym składnikiem stali, decydującym owłaściwościach mechanicznych stali. Wraz ze wzrostem zawartości węgla w stali zwiększ...

Głowice słupów

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1834

Głowice słupów - ogólna charakterystyka.- Głowica słupa ma za zadanie przejąć nacisk konstrukcji opartej na słupie i przekazać to obciążenie w sposób osiowy na trzon słupa. - Kształt głowicy zależy od przekroju poprzecznego słupa i konstrukcji połączenia trzonu słupa z elementami poziomymi. -...

Gatunki stali konstrukcyjnych

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 7833

Gatunki stali konstrukcyjnych Ogólne warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych podaje norma PN-EN 10025-1 [35]. W konstrukcjach budowlanych są stosowane wymienione dalej gatunki stali (punkty A-K3). Stale konstrukcyjne niestopow...

Imperfekcje globalne i lokalne

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2149

Imperfekcje globalne i lokalne Przy obliczaniu nośności i stateczności konstrukcji stalowych szczególnego znaczenia nabiera konieczność uwzględniania warunków wykonania, transportu i montażu elementów konstruk­cyjnych. W szczególności należy uwzględnić: odchyłki geometryczne elementów wynikające z...

Imperfekcje w analizie stężeń w ścianach

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

Imperfekcje w analizie stężeń w ścianach W normie [51] zaleca się w przypadku stężeń zapewniających stateczność boczną belek lub elementów ściskanych stosować analizę uwzględniającą imperfekcje (patrz pkt. 4.4 skryptu). W przypadku kratowych stężeń ścian podłużnych zaleca się przyjąć globalną impe...

Imperfekcje w analizie stężeń w dachach

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2156

Imperfekcje w analizie stężeń w dachach W normie [51] zaleca się, w przypadku stężeń zapewniających stateczność boczną belek lub elementów ściskanych, stosować analizę uwzględniającą imperfekcje (zagadnienia związane z im-perfekcjami są omówione szerzej w pkt 4.4). W przypadku kratowych dźwigarów d...

Kategorie połączeń śrubowych - krótka charakterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3269

Kategorie połączeń śrubowych - krótka charakterystyka. Połączenia zakładkowe: A-połączenie typu dociskowego(Fv,Ed≤Fv,Rd; Fv,Ed≤Fb,Rd) [Sprężenie nie jest wymagane. Można stosować śruby klas 4.6 do 10.9. Obliczanie na nośność z uwagi na ...

Klasyfikacja belek

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2436

• Z punktu widzenia układu statycznego rozróĪnia siĊ belki jednoprzĊsłowe swobodnie podparte lub utwierdzone, wieloprzĊsłowe ciągłe, ciągłe przegubowe (tzw. gerberowskie) i wspornikowe. Klasyfikacja belek • Belki stalowe projektuje siĊ najczĊĞciej o przekroju dwuteowym, przy czym mogą to b...

Klasyfikacja przekrojów - zasady ogólne

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

Klasyfikacja przekrojów Zasady ogólne Określenie nośności obliczeniowej przekroju oraz wybór metody analizy konstrukcji (sposobu, w jaki będą wyznaczone siły wewnętrzne) są uwarunkowane stopniem odporności zastosowanych kształtowników na z...