Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń - strona 2

note /search

Rozdzielanie substancji: destylacja, rektyfikacja - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204

    UR – nowocz esność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/8  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,  ...

Cynkowanie,chemia - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

    UR –  nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/5  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,  ...

Badanie funkcji - omówienie - analiza matematyczna

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 9. Funkcje (badanie funkcji)        1. Znale źć  wszystkie ekstrema lokalne podanych funkcji  a)  ( ) 14 36 15 2 2 3 − + − = x x x x f ;  b)  ( ) 4 2 + = x x x f ;  c)  ( ) x x x f = ;  d)  ( ) x x ...

Całki oznaczone - przykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 11. Całkowanie (całki oznaczone)        1. Korzystaj ą c z twierdzenia Newtona-Leibniza obliczy ć  podane całki  a)  ( ) ∫ − + − 1 1 3 1  dx x x ;  b)  ( ) ∫ + 1 0 3 2  dx x x ;  c)  ∫ 4 0 2 sin π dx x ;  d)  ∫ + − 2 0 1 3 1 3 dx x x ;  e)  ∫     ...

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i sprzętem - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/13  Biuro Projektu: b...

Zastosownaie całek oznaczonych - zestaw zadań.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 12. Całkowanie (Zastosowania całek oznaczonych)        1. Obliczy ć  pole obszaru  D  ograniczonego  a) wykresami funkcji   3 2 , 2 +...

Aluminium i miedź (wykład 7) sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1085

Klasyfikacja stopów aluminium: 1. stopy odlewnicze - alluminy Al.-Si (4-20% Si) - wieloskładnikowe stopy żaroodporne z Cu i Ni - stopy Al - Cu 2. stopy Al do przeróbki plastycznej - niskoprocentowe stopy z Mg i Mn - duraluminium - stopy odporne na wysokie temperatury ALUMINIUM Utwardzenie dysp...

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń- test (sem IV)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 1813

GRUPA B 1.Segregacja strefowa polega na -zróżnicowaniu wielkości ziarna we wlewku w wyniku różnych szybkości chłodzenia 2.Proces modyfikacja stopów ma na celu - rozdrobnienie ziarna podczas odlewu 3.W układzie Fe-C przemiana eutektoidalna wywołana jest -zmniejszającą się rozpuszczalnością węgla w a...

Klasyfikacja materiałów (wykład 1) - sem. IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1449

Kryteria klasyfikacji materiałów - skład chemiczny - struktura - zastosowanie - procesy wytwarzania - materiały naturalne np. drewno, marmur, granit, kauczuk itp. - materiały inżynierskie np. metale, tworzywa sztuczne, ceramika itp. Klasyfika...

Korozja (wykład 9) sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1358

Korozja- jest to zjawisko niezamierzonego niszczenia materiałów w wyniku ich chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem. Klasyfikacja zjawisk korozji: -mechanizm korozji -rodzaj środowiska korozyjnego -rodzaj zniszczeń korozyjnych MECHANIZM KOROZJI Korozja chemiczna- ni...