Cynkowanie,chemia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cynkowanie,chemia - omówienie - strona 1 Cynkowanie,chemia - omówienie - strona 2 Cynkowanie,chemia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

    UR –  nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/5  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   nipr@univ.rzeszow.pl    Pracownia z chemii  Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych    Ćwiczenie nr 11    Elektroliza, cynkowanie i miedziowanie elektrolityczne      Dr Przemysław Kolek  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy   Uniwersytetu Rzeszowskiego,  Instytut Fizyki             UR –  nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 2/5  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   nipr@univ.rzeszow.pl    ZAGADNIENIA TEORETYCZNE    1.  Potencjał elektrochemiczny metali, szereg napięciowy.  2.  Wzór Nernsta na potencjał półogniwa.  3.  Elektroliza wodnych roztworów kwasów, zasad i soli.  4.  Prawa elektrolizy Faradaya  5.  Ochrona stali przed korozją poprzez nanoszenie powłok metalicznych Cu, Ni, Cr, Zn.    Powłoki metaliczne .    Stosuje  się  powłoki  izolujące  z  metalu  bardziej  szlachetnego  od  metalu  chronionego  lub  powłoki ekranujące z metalu mniej szlachetnego zapewniające ochronę katodową.    A) Powłoki izolujące.  Dla stali można stosować powłoki z metali bardziej szlachetnych są powłoki np. z Cu, Ni, Cr, Pb, Sn,  Ag. W wodzie miękkiej nawet aluminium wykazuje bardziej dodatni potencjał elektrochemiczny (jest  bardziej  szlachetne)  niż  stal  ze  względu  na  powstawanie  warstewki  pasywnej,  która  decyduje  o  odporności korozyjnej metalu. Powłoki takie aby były skuteczne, powinny być całkowicie szczelne. W  przypadku występowania w powłoce porów lub powstania rys może powstać  niebezpieczne ogniwo  elektrochemiczne  przyspieszające  korozję.  Powłoki  metalowe  wykonane  z  metali  bardziej  szlachetnych nazywane są powłokami katodowymi, gdyż stanowią katodę powstającego ogniwa.    B) Powłoki ekranujące.  Pokrywanie metalem mniej szlachetnym niż metal chroniony oprócz ekranującego działania powłoki  zapewnia ochronę katodową, gdyż powłoka z metalu mniej szlachetnego działa w charakterze anody  jako  protektor  w  stosunku  do  metalu  chronionego.  Powłoki  takie  nazywane  są  powłokami 

(…)

… i osadzania się (redukcji)
miedzi zachodzi samorzutnie.
Cynkowanie.
Cynk jest szeroko stosowany jako metal na powłoki szczególnie na stali i żeliwie. Mimo, że
jest metalem o niższej termodynamicznej stabilności od żelaza to jednak powłoka cynkowa posiada
dobre własności ochronne. Efekt ochronny na żeliwie i stali spowodowany jest:
- ochroną protektorową - cynk jest anodą (protektorem) w ogniwie galwanicznym
…, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84
www.nipr.univ.rzeszow.pl,
nipr@univ.rzeszow.pl
s. 3/5
UR – nowoczesność i przyszłość regionu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sprzęt:
- elektrody: stalowa, miedziana i cynkowa
- zasilacz laboratoryjny stabilizowany
- waga analityczna
- papier ścierny
- suszarka
Odczynniki:
- roztwór do cynkowania ZnSO4
- roztwór do miedziowania CuSO4
- alkohol etylowy
Cynkowanie elektrolityczne.
1.
Powierzchnię elektrody stalowej oczyścić do metalicznego połysku. Następnie przemyć
wodą, odtłuścić alkoholem, wysuszyć i zważyć na wadze analitycznej. Zmierzyć powierzchnię blaszki
stalowej.
2.
Umieścić elektrody w zlewce i połączyć elektrodę cynkową z dodatnim biegunem zasilacza, a
elektrodę stalową z ujemnym biegunem.
3.
Nalać do zlewki roztwór do cynkowania
4.
Sprawdzić poprawność obwodu elektrycznego a następnie włączyć zasilacz prądu stałego,
ustawiając wartość prądu tak, aby gęstość prądu wynosiła ok. 2 A/dm2 powierzchni blaszki stalowej.
Proces elektrolizy prowadzić w temp. 25 - 40C
przez 10 minut.
5.
Po zakończeniu cynkowania rozłączyć układ. Przemyć elektrody w bieżącej wodzie i wodzie
destylowanej, wysuszyć oraz ponownie zważyć…
… blaszki stalowej i obliczyć wydajność elektrolizy.
Literatura:
1. Adam Bielański „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN 2010
2. L. Kolditz „Chemia nieorganiczna”. PWN 1994
3. P. W. Atkins, „Chemia fizyczna”, PWN 2001
4. Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz „Chemia fizyczna”, PWN 2009
Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz