Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń

note /search

Test z inżynierii materiałowej i konstrukcji urządzeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2485

TEST z Inżynierii Materiałowej i Konstrukcji Urządzeń IMiKU Wykladowca T. Stapiński 1. Monokryształy cechuje: a) duża ruchliwość nośników elektrycznych, b) mniejsze rozpraszanie światła w porównaniu z polikryształem, c) mniejsza ilość zlokalizowanych stanów w przerwie energetycznej w porównaniu z...

Bariery rozwoju cywilizacji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1736

BARIERY ROZWOJU CYWILIZACJI    Presja, jaką gatunek ludzki wywiera na naszą planetę wyraźnie zakłóca równowagę, co  destabilizuje  życie.  Liczba  ludzi  na  świecie  w  ciągu  ostatnich  50  lat  podwoiła  się,  a  tempo  wzrostu gospodarczego w tym samym czasie zwiększyło się siedmiokrotnie.     ...

Zakres ekologii - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2730

ZAKRES EKOLOGII    Słowo   EKOLOGIA   pochodzi  od  greckich  słów  „oikos”  (dom,  miejsce  życia)  oraz  „logos”  (nauka,  słowo).  DEFINICJA POJĘCIA EKOLOGII:  EKOLOGIA  jest  to  nauka  o  strukturze  i  funkcjonowaniu  przyrody  oraz  o  zależnościach  i  stosunkach między organizmami żywymi a...

Fizyka metali 2 Aleksander Cyunczyk Prz - książka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2814

Aleksander Cyunczyk  , Fizyko metali Rzeszów 2003 K o o a l   M a d e j Aleksander  Cyunczyk F i z y k o metali B I B L I O T E K A   GŁÓWNA  P O L I T E C H N I K I   R Z E S Z O W S K I E J   W  S k   4 1 9 2 1   0 0 0 - 0 4 1 9 2 1 - 0 0 - 0 Wydano za zgodą Rektora O p i n i o d a w c a prof. dr...

Fizyka metali Aleksander Cyunczyk - skrypt

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2065

Wydano za zgodą Rektora O p i n i o d a w c a   prof. dr hab.  inż. Andrzej BYLICA Skrypt opracował zespół w składzie Aleksander CYUNCZYK  Władysław CZAJKA  Tadeusz POMIANEK  Jolanta ROMANOWSKA R e d a k t o r   Genowefa SPÓLNJK R e d a k t o r   t e c h n i c z n y   Anna MAZUR Skrypt uczelniany d...

Wykład - pojęcie korozji

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008

Korozja - stopień niszczenie materiału konstrukcyjnego pod wpływem chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem Klasyfikacja zjawisk korozji: - mechanizm korozji - rodzaj środowiska korozyjnego - rodzaj zanieczyszczeń korozyjnych Środowisko korozyjne: 1 korozja w środowi...

Wykład - twardość, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1617

Metoda Rockwella- różnica umownej i rzeczywistej głębokości odcisku mierzonej po zdjęciu obciążenia głównego, przy wstępnym obciążeniu wgłębnika wynoszącym 98,1N (10kg); Twardość Rockwella jest wartością bezwymiarową. Twardość odczytuje się bezpośrednio na wyskalowanym czujniku. Zaletą tej metody je...

Chemiczna analiza - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1806

1 CHEMICZNA  ANALIZA  INSTRUMENTALNA W I  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” Źródła informacji: •  wykład  (http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~kca/) •  skrypt AGH  W.W. Kubiak, J. Gołaś „ Instrumentalne  metody analizy chemicznej "...

Dedukcja w logice - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

§ Prezentacja na prawach rękopisu Paweł Kokot, Michał Krotoszyński § Jeżeli  na  tej  podstawie,  iż jestem  przekonany,  że  dziś jest  sobota,  dochodzę do  przekonania, że jutro jest niedziela, znaczy to, że z tego, iż dziś jest sobota wnioskuję,  iż jutro jest niedziela.  Wnioskowanie (w rozumi...

Chemiczna analiza 3 - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

1 W III  B. Baś „Chemiczna analiza instrumentalna” CHEMICZNA  ANALIZA  INSTRUMENTALNA PROCES ANALITYCZNY OBIEKT POMIARU PRÓBKA SYGNAŁ WYNIK POMIARU WYNIK  ANALIZY INFORMACJA ZMIENNE UKRYTE BADANY OBIEKT PROBLEM STRATEGIA POBIERANIA  PRÓBKI POBIERANIE  PRÓBKI PRZYGOTOWANIE PRÓBKI POMIAR REJESTRACJA/...