Fizyka metali 2 Aleksander Cyunczyk Prz - książka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka metali 2  Aleksander Cyunczyk Prz - książka - strona 1 Fizyka metali 2  Aleksander Cyunczyk Prz - książka - strona 2 Fizyka metali 2  Aleksander Cyunczyk Prz - książka - strona 3

Fragment notatki:

Aleksander Cyunczyk  , Fizyko metali Rzeszów 2003 K o o a l   M a d e j Aleksander  Cyunczyk F i z y k o metali B I B L I O T E K A   GŁÓWNA  P O L I T E C H N I K I   R Z E S Z O W S K I E J   W  S k   4 1 9 2 1 llllllllllllll  0 0 0 - 0 4 1 9 2 1 - 0 0 - 0 Wydano za zgodą Rektora O p i n i o d a w c a prof. dr hab. inż. Andrzej BYLICA R e d a k t o r   Genowefa SPÓLNIK R e d a k t o r   t e c h n i c z n y   Anna MAZUR l ? f f |  i   ^ a s ^ Skiypt uczelniany dla studentów W ydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa  do wykładów z przedmiotu „fizyka metali” M etale - fiz y k a    F izyka m etali   M etale -  w łaściw ości ISBN 83-7199-097-9 Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej  ul. W. Pola 2,35-959 R aszó w Nakład  300  +  JO tgz. Ark. wyd.  11,37. Ark. druk. 9,73. Papier offset. Id. 0 1 7 0 g  B I.  Oddano do druku w lipcu 2003 r. Wydrukowano w październiku 2003 r.  Drukarnia Oficyny Wydawniczej, ul. W. Pola 2 ,3 5 -9 5 9  Rzeszów  Zam. nr  51/03 Spis treś ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz