Wykład - pojęcie korozji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pojęcie korozji - strona 1 Wykład - pojęcie korozji - strona 2

Fragment notatki:

Korozja - stopień niszczenie materiału konstrukcyjnego pod wpływem chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem
Klasyfikacja zjawisk korozji:
- mechanizm korozji
- rodzaj środowiska korozyjnego
- rodzaj zanieczyszczeń korozyjnych
Środowisko korozyjne:
1 korozja w środowisku wilgotnym (mechanizm elektrolityczny)
- woda i roztwory wodne
- atmosferyczna
- glebowa
2 k. w stopionych solach i żużlu hutniczym (mech. elektro.)
3 k. w gazach suchych (mech. chemiczny)
- temp. zwykła
- temp. podwyższona
4 k. w bezwodnych cieczach i gazach organicznych (mech. chemiczny)
- w węglowodorach
- w alkoholach
5 k. w metalach stopowych (mech. fizyczny)
Rodzaje zanieczyszczeń korozyjnych:
K. ogólna - zachodzi na całej powierzchni metali równomiernie lub nie równomiernie. powoduje stosunkowo duże ubytki masy metalu ale łatwa do wykrycia i zwalczenia.
K. galwaniczna - (kontaktowa, stykowa) wys. w przypadku kontaktu elektrycznego między dwoma lub kilkoma metalami różniącymi się potencjałem elektrochemicznym, prowadzi do rozpuszczenia się metalu mniej szlachetnego.
K. wżerowa - (punktowa) lokalne zaatakowanie korozyjne w wyniku czego na powierzchni metalu powstają charakterystyczne zagłębienia (wżery) pow. stosunkowo niewielkie ubytki masy, jest jedną z najniebezpieczniejszych i często bywa przyczyna awarii urządzeń, zachodzi wtedy gdy na powierzchni nieaktywnej występują lokalnie miejsc aktywne na które skierowane są ataki agresywnego środowiska.
K. uderzeniowa - (erozyjna) ulegają jej metale narażone na działanie strumienia szybko przepływających cieczy.
K. kawitacyjna - następstwo tworzenia się i zanikania pęcherzyków gazu lub pary na dynamicznej granicy faz metal - ciecz np. wirniki pomp, śruby okrętowe
K. cierna - wynik niewielkiego względnego ruchu np. wibracja 2 materiałów z których co najmniej jeden jest metalem.
K. szczelinowa - zachodzi w szczelinach szparach lub innych osłoniętych miejscach na powierzchni metalu do których utrudniony jest dopływ tlenu
K. międzykrystaliczna - rozwija się wzdłuż granic ziaren metalu i powoduje obniżenie jego wytrzymałości oraz ciągliwości, proces przebiega szybko i sięga głęboko w masę metalu powodująca katastrofalne zniszczenia. odmiana jej jest K. warstwowa zachodząca w materiałach walcowanych polegająca na odwarstwianiu się materiału w płaszczyznach równoległych do powierzchni.
K. selektywna - niszczy stopy metali usuwa jeden lub kilka jego składników. materiał w tan sposób traci spójność i wytrzymałość przy nie zmienionych wymiarach i niewielkiej zmianie wygładu zewnętrznego. Rodzaje odcynkowanie mosiądzów.


(…)

… zmęczeniową.
Korozja naprężeniowa - to pękanie metalu narażonego na działanie agresywnego środowiska i stałych naprężeń rozciągających, przyłożonych z zewnątrz lub powstałych w metalu w wyniku np. obróbki plastycznej na zimno lub obróbki cieplnej.
Korozja zmęczeniowa - zwana zmęczeniem korozyjnym występuje w wyniku łącznego oddziaływania środowiska korozyjnego i zmiennych naprężeń.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz