korozja (wykład 9) sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
korozja (wykład 9) sem IV - strona 1 korozja (wykład 9) sem IV - strona 2 korozja (wykład 9) sem IV - strona 3

Fragment notatki:

Korozja- jest to zjawisko niezamierzonego niszczenia materiałów w wyniku ich chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem.
Klasyfikacja zjawisk korozji: -mechanizm korozji
-rodzaj środowiska korozyjnego
-rodzaj zniszczeń korozyjnych
MECHANIZM KOROZJI Korozja chemiczna- niszczenie metalu na skutek bezpośredniej reakcji ze środowiskiem nieelektrolitycznym, jak np. suche powietrze, gazy spalinowe, przegrzana para wodna, H2S, H2, CO2, CO, Cl2, NH3, ropa naftowa i jej pochodne, stopiona siarka, substancje organiczne, itd
-Utlenianie jest termodynamicznie możliwe, jeżeli powoduje zmniejszenie entalpii swobodnej układu (Kj/mol tlenu). Tendencję poszczególnych metali do reagowania z tlenem wyraża zmiana entalpii swobodnej towarzysząca tworzeniu się jego tlenku. Utlenianie większości metali następuje spontanicznie, gdyż powoduje zmniejszenie entalpii swobodnej. Materiał Tlenek Entalpia swobodna *Magnez
*Aluminium
*Tytan
*Chrom
*Cynk
*Molibden
*Cyna
*Żelazo
*Nikiel
*Ołów
*Miedź
*Złoto
MgO
Al2O3
TiO
Cr2O3
ZnO
MoO2
SnO2
Fe3O4
NiO
Pb3O4
CuO
Au2O3
-1142
-1056
-1019
-701
-641
-533
-520
-508
-426
-300
-255
-78
Korozja elektrochemiczna- wchodzi w roztworach elektrolitów i towarzyszy jej przepływ prądu elektrycznego przez granicę faz metal-elektrolit w wyniku pracy ogniw korozyjnych.
Podstawy elektrochemii- każdy metal zanurzony w wodzie wykazuje pewną zdolność przechodzenia do niej, czyli. Tzw. prężność roztwórczą. Jeżeli metal znajduje się w roztworze swoich własnych jonów, to na powierzchni granicznej metal- elektrolit zachodzą dwa przeciwstawiane procesy:
-przechodzenie metali do roztworu w postaci jonów
-przechodzenie jonów z roztworu w stanie metalicznym i wydzielenie się na powierzchni metalu
W efekcie na granicy faz metal-elektrolit powstaje różnica potencjałów nazywana potencjałem elektrochemicznym. Naturalna elektroda wodorowa- elektroda wodorowa względem której określa się wartość potencjałów elektrochemicznych. Składa się z płytki platynowej pokrytej gąbczastą czernią platynową, zanurzoną w jednomolarnym roztworze jonów wodorowych i omywanej strumieniem wodoru o ciśnieniu 101,3 kPa
Potencjał elektrochemiczny metal wyznaczony względem normalnej elektrody wodorowej nazywamy potencjałem normalnym. Szereg napięciowy metali-

(…)

… metali)
Ogniwa korozyjne- ogniwo elektrochemiczne składa się z elektrolitu oraz dwóch elektrod, pomiędzy którymi przepływa prąd elektryczny. Jeżeli ogniwo elektrochemiczne wydziela energię elektryczną zużywając energię chemiczną to nazywa się ogniwem galwanicznym, jeżeli zużywa energię elektryczną ze źródła zewnętrznego- ogniwem elektrolitycznym (akumulatorem). Ogniwo korozyjne- ogniwo galwaniczne
… cieplna - wyżarzanie odprężające lub obróbka plastyczna na zimno - nagniatanie, śrutowanie
Wpływ pierwiastków stopowych na odporność korozyjną stali:
- chrom - zdecydowanie poprawia odporność korozyjną, w zależności od rodzaju stali wymagana jest inna minimalna zawartość tego pierwiastka, w pewny h przypadkach z dodatkiem miedzi
- nikiel - dodany do stali z niewielkimi dodatkami chromu i miedzi…

-elektrolityczna- chroniony przedmiot jest katodą ogniwa elektrolitycznego, zasilanego prądem stałym ze źródła zewnętrznego (prostownika). Materiał anodowy: Pt, Pb, C, Ni, stopy Pb z Sb, Ag.
Ochrona anodowa- polega na podłączeniu chronionego obiektu jako anody ogniwa galwanicznego lub elektrolitycznego. Potencjał elektrodowy metalu przesuwa się w kierunku wartości bardziej dodatnich aż do stanu pasywacji, np. Cr…
… środowiska korozyjnego. Do korozji wżerowej zalicza się również korozję uderzeniową, kawitacyjną, cierną.
c) międzykrystaliczna (po granicy ziarna)- rozwija się wzdłuż granic ziaren metalu i powoduje obniżanie jego wytrzymałości oraz ciągliwości:
-korozja przyspoinowa
-korozja nożowa
-korozja warstwowa
d) selektywna- usuwanie jednego lub kilku składników stopów. W wyniku tego procesu materiał traci spójność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz