Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i sprzętem - ćwiczenia.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i sprzętem - ćwiczenia. - strona 1 Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i sprzętem - ćwiczenia. - strona 2 Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i sprzętem - ćwiczenia. - strona 3

Fragment notatki:

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/13  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   nipr@univ.rzeszow.pl    Pracownia z chemii  Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych    Ćwiczenie nr 1    Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa   oraz sprzętem laboratoryjnym      Dr Przemysław Kolek  Wydział Matematyczno‐Przyrodniczy   Uniwersytetu Rzeszowskiego,  Instytut Fizyki           UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 2/13  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   nipr@univ.rzeszow.pl  ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W LABORATORIUM CHEMICZNYM    1. Należy stosować środki ochrony osobistej.  A) Należy nosić fartuch i okulary ochronne,   B)  W  miarę  potrzeby,  stosować  również  rękawice  ochronne,  dostosowane  do  potencjalnego  niebezpieczeństwa.   C)  Podczas  pracy  w  laboratorium  należy  nosić  wygodne  obuwie,  najlepiej  na  podeszwie  antypoślizgowej. Zakazane jest używanie butów na wysokich obcasach   D)  Osoby  noszące  długie  włosy  powinny  je  krótko  spiąć,  gdy  istnieje  ryzyko  zapalenia  włosów  od  palnika gazowego lub zanieczyszczenia ich chemikaliami.   Na czas pracy w laboratorium zaleca się zdjąć biżuterię z palców. W razie oparzenia lub skaleczenia  dłoni może ona utrudnić skuteczne udzielenie pierwszej pomocy. Niewskazane jest używanie tzw.  tipsów.  2.  Należy  zapoznać  się  z  lokalizacją  w  laboratorium  sprzętu  ratunkowego  (sprzęt  ochrony  przeciwpożarowej,  zestaw  adsorbentów,  instalacje  do  płukania  oczu  i  ciała,  apteczka)  oraz  dróg  ewakuacji. Nie wolno blokować dostępu do tych urządzeń!  3.  Ewentualne  problemy  zdrowotne,  które  mogą  mieć  znaczenie  ze  względu  na  spodziewany  kontakt z substancjami niebezpiecznymi należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.  4.  W  laboratorium  nie  mogą  pracować  osoby  pod  wpływem  leków,  których  działanie  może  mieć  wpływ  na  bezpieczeństwo  pracy,  a  także  środków  psychoaktywnych  (np.  pobudzających  lub  uspokajających).  5.  Należy  bezwzględnie  unikać  wprowadzania  do  organizmu  nawet  minimalnych  ilości 

(…)

…@univ.rzeszow.pl
 
UR – nowoczesność i przyszłość regionu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Utylizacji bezpośredniej podlegają następujące związki: 
1) bromki i jodki: sodu, potasu 
2) octany: amonu, sodu, potasu, wapnia 
3) chlorki, krzemiany i borany: sodu, potasu, magnezu, wapnia 
4) fosforany(V), siarczany(VI), węglany i wodorowęglany: amonu, sodu…
… pojemność: 1, 2, 5,10 i 25 ml. Pipety używane na bieżąco do pracy w laboratorium ustawia 
się  w  specjalnych  statywach  (drewnianych  lub  z  tworzy  sztucznych)  z  otworkami.  Pipety  w  tych 
statywach  ustawione  są  pionowo  tak  aby  dolny  koniec  pipety  nie  dotykał  statywu.  W  celu 
zabezpieczenia  pipety  i  biuret  przed  zanieczyszczeniami  i  kurzem,  na  górny  koniec  tych  naczyń…
… Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Utylizacji bezpośredniej podlegają następujące związki: 
1) bromki i jodki: sodu, potasu 
2) octany: amonu, sodu, potasu, wapnia 
3) chlorki, krzemiany i borany: sodu, potasu, magnezu, wapnia 
4) fosforany(V), siarczany(VI), węglany i wodorowęglany: amonu, sodu, potasu, 
5) magnezu, wapnia 
6)  aminokwasy naturalne i ich proste sole oraz cukry…
… do pracy w laboratorium ustawia 
się  w  specjalnych  statywach  (drewnianych  lub  z  tworzy  sztucznych)  z  otworkami.  Pipety  w  tych 
statywach  ustawione  są  pionowo  tak  aby  dolny  koniec  pipety  nie  dotykał  statywu.  W  celu 
zabezpieczenia  pipety  i  biuret  przed  zanieczyszczeniami  i  kurzem,  na  górny  koniec  tych  naczyń 
nakłada się małą probówkę. 
 
BIURETY 
Służą  do  dokładnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz