inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń- test (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń- test (sem IV) - strona 1 inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń- test (sem IV) - strona 2 inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń- test (sem IV) - strona 3

Fragment notatki:

GRUPA B 1.Segregacja strefowa polega na -zróżnicowaniu wielkości ziarna we wlewku w wyniku różnych szybkości chłodzenia 2.Proces modyfikacja stopów ma na celu - rozdrobnienie ziarna podczas odlewu 3.W układzie Fe-C przemiana eutektoidalna wywołana jest -zmniejszającą się rozpuszczalnością węgla w austenicie. 4.Zawartość węgla w ledeburycie przemienionym wynosi -4,3%. 5.Symbol kwalifikujący S występujący na początku znaku stali oznacza że jest to -stal szybkotnąca. 6.Wielkość i grubość igieł martenzytu zależy od -wielkości ziaren austenitu. 7.Stali niskowęglowej nie można zahartować ponieważ- mała zawartość węgla nie pozwala . uzyskać dużego przesycenia sieci i dużej twardości martenzytu 8. Ulepszaniem cieplnym nazywa się połączenie zabiegów -hartowania ma rtenzytycznego i wysokiego odpuszczania. 9.Stal 45 po wyżarzaniu normalizującym ma strukturę -ferrytyczną-perlityczna 10.Prawidłowy ciąg zabiegów po nawęglaniu to -normalizowanie, hartowanie, odpuszczanie. 11.Podczas azotowania stal powinna mieć strukturę -sorbitu. 12.Wrażliwośc żeliwa na grubość ścianki odlewu oznacza że -nie można otrzymać grubego odlewu o strukturze żeliwa białego w całym przekroju. 13.Utwardzaniem dyspersyjnym nazywa się -przesycanie i starzenie. 14.Jako stopy łożyskowe stosowane są -babity, brązy ołowiowe i brązy cynowo-fosforowe. 15.Przy toczeniu wykańczającym stosujemy -duże prędkości skrawania a małe posuwy i grubości warstwy skrawanej. 16.Obróbka wykonywana głowicami wyposażonymi w osełki i wykonującymi ruch obrotowy oraz posuwisto-zwrotny w kierunku prostopadłym do obrotowego nosi nazwę -honowanie. 17.Przy spawaniu pod topnikiem stosuje się -elektrodę otuloną. 18. Dodatek bizmutu do lutu cynowo-ołowiowego- obniża temperaturę topnienia lutu 19. Proces wulkanizacji tworzyw sztu cznych polega na -sieciowaniu tworzyw o wiązaniach nienasyconych przy pomocy siarki. 20.Tworzywa sztuczne w stanie szklistym -odkształcają się sprężyście. 21.Ogniwa korozyjne powstałe w wyniku nierównomiernego spasowania powierzchni powodują wystąpienie -korozji wżerowej. 22. Przyczyną polaryzacji elektrod w ogniwie korozyjnym jest -przepływ prądu korozyjnego. 23.Mianem elektrody protektorowej w ogniwie korozyjnym galwanicznym określa się -anodę w ochronie katodowej. 24.Substancje higroskopijne umieszcz one w pomieszczeniach w celu osuszenia powietrza -nie są inhibitorami korozji. 25.Powłokami konwersyjnymi nazywamy powłoki -wytworzone w wyniku reakcji chemicznej z materiałem podłoża. Grupa A

(…)

… pierwiastków jak Cr, Al, Mo- może zwiększyć twardość austenitu. 3. Dodatek magnezu lub cezu do żeliwa- ułatwia grafityzację i powstanie żeliwa szarego. 4. Gdzie stosujemy pasywację- ochrona Anodowa. 5. Gdzie zachodzi dyfuzja węgla- przemiana perlityczna. 6. Hartowanie izotermiczne przeprowadzamy w celu uzyskania- struktury bainitycznej. 7. Jakie stopy Al poddajemy modyfikacji- siluminy. 8 .Jaką strukturę…
…. Duralami nazywamy -wieloskładnikowe stopy aluminium do obróbki plastycznej. 11. Proces modyfikacji stopów ma na celu- rozdrobnienie ziarna podczas odlewu
12. Prawidłowy ciąg zabiegów po nawęglaniu to- normalizowanie, hartowanie, odpuszczanie
13. Podczas azotowania stal powinna mieć strukturę- sorbitu
14. Dodatki krzemu i manganu do spoiwa przy spawaniu w atmosferze dwutlenku węgla mają na celu- przeciwdziałanie utlenianiu metalu
15. Topniki stosowane podczas lutowania mają za zadanie- usunięcie tlenków z powierzchni i ochronę przed utlenianiem
16. Przy toczeniu wykańczającym stosujemy- duże prędkości skrawania a małe posuwy i grubości warstwy skrawalnej
17. Aby wykonać otwór o dużej dokładności i wysokiej gładkości powierzchni stosujemy -wiercenie i rozwiercanie. 18. Ogniwa korozyjne powstałe w wyniku…
….Stal 45 po wyżarzaniu normalizującym ma strukturę- ferrytyczno - perlityczną. 22.Stal 11E po wyżarzaniu normalizującym ma strukturę- ferrytyczno- perlityczną. 23.segregację dendryczną można usunąć przez- wyżarzanie ujednorodniające. 24. Stal N8H po wyżarzaniu normalizującym ma- strukturę martenzytyczną. . 25.Wpływ Si na grafityzację w żeliwie- żeliwo szare płatkowe. 26.W ogniwie stężeniowym występuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz