Stale, staliwa i żeliwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stale, staliwa i żeliwa - strona 1

Fragment notatki:

 96 
JW 7. Klasyfikacja stali* 
Klasyfikacji gatunków stali dokonuje się zgodnie z PN-EN 10020:1996 według składu 
chemicznego oraz wg ich zastosowania i własności mechanicznych lub fizycznych. Klasyfikacja stali według składu chemicznego - stale niestopowe (węglowe), - stale stopowe.     Do stali niestopowych zalicza się te gatunki stali, w których zawartość pierwiastków jest mniejsza od zawartości granicznych podanych w tabl. 7.1.     Do stali stopowych zalicza się gatunki stali, w których zawartość przynajmniej jednego pierwiastka jest równa lub większa od zawartości granicznej podanej w tabl. 7.1. 
Tablica 7.1 Granica między stalami niestopowymi i stopowymi (wg PN-EN 10020:1996) 
Nazwa i symbol 
Zawartość graniczna 
chemiczny pierwiastka   (% wagowy) 
Aluminium, Al 
0,10 
 
Bor, B
0,0008
Bizmut, Bi
0,10
Chrom, Cr*
0,30
Cyrkon, Zr* 
0,05 
Kobalt, Co
0,10
Krzem, Si
0,50
Lantanowce, każdy
0,05
Mangan, Mn
1.65**
Miedź, Cu*
0,40
Molibden, Mo*
0,08
Nikiel, Ni*
0,30
Niob, Nb*
0,06
Ołów.Pb
0,40
Selen, Se
0,10
Tellur, Te
0,10
Tytan, Ti*
0,05
Wanad, V*
0,10
 
Wolfram, W
0,10
Inne (każdy oprócz 0,05fosforu, siarki i azotu),   
* Jeżeli te pierwiastki określa się dla stali w kombinacji dwu, trzech lub czterech, a ich zawartości są mniejsze niż podane w tablicy, to przy kwalifikacji stali należy dodatkowo uwzględnić zawartość graniczną wynoszącą 70% sumy poszczególnych zawartości granicznych tych dwu, trzech lub czterech pierwiastków  ** Jeżeli jest określona tylko maksymalna zawartość manganu, jego graniczna zawartość wynosi 1,80% i nie stosuje się zasady 70%. Klasyfikacja stali według zastosowania i własności mechanicznych lub fizycznych A. Klasy jakości stali niestopowych 
•  stale niestopowe podstawowe, 
•  stale niestopowe jakościowe, â€¢  stale niestopowe specjalne. Stale niestopowe podstawowe 
Stale podstawowe to gatunki stali o takich wymaganiach jakościowych, jakie można 
osiągnąć w ogólnie stosowanym procesie stalowniczym, bez dodatkowych zabiegów technologicznych.  
 * Oznaczanie stali wg PN-EN 10027-1 na stronie 146 97 
JW 
Wyroby z tych stali nie są przeznaczone do obróbki cieplnej (z wyjątkiem wyżarzania 
odprężającego, zmiękczającego i normalizowania).       Z wyjątkiem manganu i krzemu (oraz granicznych zawartości C, P, S), zawartość innych pierwiastków stopowych nie jest wymagana. 
 Nie określa się dodatkowych wymagań jakościowych dotyczących np. głębokiego tłoczenia, 
ciągnienia, kształtowania na zimno itp. 
Własności w stanie walcowanym na gorąco lub wyżarzonym odprężające, zmiękczająco albo 
normalizowanym powinny odpowiadać następującym wartościom granicznym dla wyrobów o  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz