Makroekonomia w pigułce - Układ żelazo - węgiel

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3423
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia w pigułce - Układ żelazo - węgiel - strona 1

Fragment notatki:Pytania dotyczą zagadnień takich jak: statystyczna próba rozciągania, przemiany alotropowe żelaza w czasie chłodzenia, przemiana perytektyczna, przemiana eutektoidalna, typy węglików w stali, technologiczne zastosowanie żeliwa, techniczne zastosowanie żeliwa, stal o szczególnych własnościach, różnice między mosiądzem i brązem, stopy aluminium.

1. Statyczna próba rozciągania (wykres i wielkości wyznaczane z wykresu) 2. Opisy wykresów W1, W2 i W3. 3. Podstawowe definicje (układ żelazocementyt) : ferryt, perlit, cementyt, austenit. Ferryt - stały graniczny roztwór węgla w żelazie alfa.Austenit - stały graniczny roztwór węgla w żelazie YPerlit - mieszanina eutektodialna ferrytu i cementytu, zawiera 0,77% C, występuje poniżej 727*CLedeburytu - mieszanina eutektyczna austenitu i cementytu, zawiera 4,3% C, trwała w zakresie 727-1148*CCementyt - węglik złozony Fe3C• cementyt pierwotny - wydziela się z roztworu ciekłego zgodnie ze zmienną rozpuszczalnością węgla w cieczy • cementyt wtórny - wydziela się w stanie stałym z austenitu w wyniku malejącej rozpuszczalności węgla w roztworze stałym Y• cementyt trzeciorzędowy - wydziela się w stanie stałym z ferrytu w wyniku malejącej rozpuszczalności węgla w roztworze stałym alfa4.Przemiany alotropowe żelaza w czasie chłodzenia. Układ żelazo - węgielWykres równowagi układy żelazo - węgiel przechodził długą ewolucje od najprostszej postaci zaproponowanej przez Czernowa do postaci współczesnej. Najnowsza wersja wykresu, opracowana przez J. Chippmana przedstawiono na rysunku. Wykres ten ma dwie wersje: metastabilną odnoszącą się do układu Fe-Fe3C wykreślony linią ciagłą i stabilną opisująca układ żelazo - grafit.Wykres żelazo węgiel odzwierciedla równowagę fazową w stalach i surówkach białych, w których nie występuje grafit, podczas gdy wykres żelazo grafit opisuje równowagę w stopach z grafitem.Wykres żelazo węgiel jest złożony, a cementyt występuje w postaci osobnego składnika strukturalnego. Wszystkie pkt charakterystyczne wykresu oznaczono dużymi literami alfabetu, przy czym pkt odnoszące się do wykresu żelazo grafit oznacza się dodatkowo przecinkiem.
 
 Odmiany alotropowe żelaza wykazują zdolność rozpuszczania węgla zależnie od temperaturze, przy czym maksymalna rozpuszczalność występuje w temperaturze przemian: perytektycznej, eutektycznej i eutektoidalnej. Przemiany te zachodzą w stałych temperaturach w określonych zakresach stężeń stopów i mają charakter odwracalny.
Przemiana perytektyczna zachodz w temp. 1495ºC, jest przemianą, podczas której, w czasie chłodzenia, dwie fazy (jedna z nich ciekła) przemieniają się w jedną fazę stałą. L + α → β
Przemiana eutektycznaPrzemianę Ciecz → α + β nazywamy przemianą eutektyczną. Zachodzi w temp. 1148ºC.Przemiana eutektyczna jest przemianą, w której udział biorą trzy fazy. Podczas przemiany, w czasie chłodzenia, ciecz przemienia się w dwie fazy stałe jednocześnie.
Przemiana eutektoidalnaZachodzi w temp. 727ºC, jest przemianą, w której biorą udział trzy fazy. Podczas chłodzenia faza stała przemienia się w dwie inne fazy stałe jednocześnie. γ → α + β
Linia Likwidus układu żelazo węgiel przebiega między punktami ABCD.

(…)

… do specjalnych zastosowań. Stale specjalne zawierają dużą ilość dodatków stopowych, wymagają bardzo skomplikowanej obróbki cieplnej oraz wysokiego reżimu obróbki i montażu. Ze względu na wysoką cenę nie są stosowane powszechnie. Do stali specjalnych należą: -stal nierdzewna - (zwana także INOX lub nierdzewka) - grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję ze strony np.: czynników atmosferycznych (korozja gazowa), rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych (korozja w cieczach).Nierdzewność uzyskuje się poprzez wprowadzenie do stali odpowiednich dodatków stopowych. W przypadku stali chromowej nierdzewnej jest to Chrom, a amerykańska norma AISI określa jego minimalną zawartość na 11% - stal kwasoodporna - stal odporna na działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego. Kwasoodporność uzyskuje się dzięki stabilizacji austenitu w normalnych warunkach, co można uzyskać dzięki wysokim zawartościom chromu (17-20%) i niklu (8-14%), oraz innych dodatków stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden i miedź. Stale kwasoodporne stosowane są po polerowaniu. Jako że w wysokich temperaturach dodatki stopowe mają tendencję do łączenia się z węglem tworząc twarde węgliki…
… dodatków stopowych połączonych z odpowiednią obróbką cieplną. 7. Wymienić przynajmniej 3 typy węglików w stali. Można rozróżnić trzy typy węglików: a) Węgliki złożone o strukturze cementytu, np. (Fe, Mn)3C, w których pojedyncze atomy żelaza są zastąpione atomami pierwiastka stopowego. b) Węgliki specjalne o własnej strukturze np. Cr7C3, które mogą rozpuszczać również żelazo, np.(Cr, Fe)7C3. c) Węgliki…
… i korozje niż żeliwo szare. Żeliwo szare sferoidalne powstaje przez dodanie magnezu lub ceru albo obu tych składników do ciekłego żeliwa. W rezultacie następuje wydzielenie grafitu w postaci kulkowej. Żeliwo tego rodzaju charakteryzuje się znaczna ciągliwością przy dość dużej wytrzymałości oraz dobrej lejności i obrabialności. Żeliwo ciągliwe otrzymuje się przez długotrwałe wyżarzanie odlewów z żeliwa…
….
Brązy dzieli się na brązy do obróbki plastycznej, dostarczane w formie wyrobów hutniczych - blach, pasów, taśm, prętów, drutów i rur oraz brązy odlewnicze, dostarczane w postaci sztab lub kęsów. 13. Stopy aluminium (siluminy i durale). Stopy aluminium - tworzywa metaliczne otrzymane przez stopienie aluminium z jednym lub większą liczbą metali (bądź z niemetalami), celowo wytworzone dla uzyskania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz