Wykład - Pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pytania egzaminacyjne - strona 1 Wykład - Pytania egzaminacyjne - strona 2 Wykład - Pytania egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

JW
Pytania egzaminacyjne
1. Omówić budowę atomu.
2. Co to jest masa atomowa?
3. Omówić budowę układu okresowego pierwiastków.
4. Wyjaśnić strukturę elektronową atomów na przykładzie kilku pierwiastków.
5. Co to są metale przejściowe?
6. Co to są elektrony walencyjne?
7. Co to są pierwiastki elektrododatnie i elektroujemne?
8. Wymienić wiązania międzyatomowe.
9. Scharakteryzować wiązanie jonowe.
10. Scharakteryzować wiązanie atomowe.
11. Scharakteryzować wiązanie metaliczne.
12. Podać główne cechy metali.
13. Scharakteryzować wiązanie siłami van der Waalsa.
14. Omówić elementarne komórki sieci krystalicznych (A l, A2, A3 i tetragonalną).
15. Omówić wpływ budowy krystalicznej na własności metali.
16, Co to jest anizotropia i izotropia własności?
17. Co to są defekty punktowe struktur krystalicznych (podać przykłady)?
18. Co to jest dyslokacja krawędziowa?
19. Podać własności dynamiczne dyslokacji krawędziowej.
20. Co to jest dyslokacja śrubowa?
21. Omówić budowę granic ziarn.
22. Co to jest struktura mozaikowa?
23. Omówić zależność między wytrzymałością metalu a liczbą defektów jego sieci krystalicznej.
24. Co to są kryształy włoskowe?
25. Wyjaśnić powstawanie dyslokacji ze źródła Franka-Reada.
26. Omówić wpływ ilości dyslokacji na własności metali i stopów.
27. Co to jest stopień przechłodzenia ciekłego metalu?
28. Omówić zarodkowanie homogeniczne i heterogeniczne w procesie krystalizacji.
29. Co mówi reguła Bravais'go?
30. Co to są dendryty?
31. Jaka jest struktura wlewka stalowego?
32. Jakie skutki powoduje odkształcenie plastyczne metalu?
33. W jaki sposób można usunąć zmiany w metalu spowodowane odkształceniem plastycznym?
34. Jakie procesy zachodzą w metalu podczas zdrowienia?
35. Na czym polega rekrystalizacja metalu?
36. Jak można wyznaczyć temperaturę rekrystalizacji?
37. Od czego zależy wielkość ziarna po rekrystalizacji?
38. Co to jest krytyczne odkształcenie plastyczne?
39. Dlaczego w czasie nagrzewania metalu następuje rozrost ziarna?
40. Omówić techniczne znaczenie rekrystalizacji.
41. Jakie fazy występują w stopach metali?
42. Co to jest roztwór stały międzywęzłowy i różnowęzłowy?
43. Co to jest roztwór stały ciągły i ograniczony?
44. Co to są fazy międzymetaliczne?
45. Podać główne grupy faz międzymetalicznych (przykłady).
46. Jakie może być wzajemne usytuowanie faz w stopie?
47. Co to jest analiza termiczna?
48. Co to jest wykres równowagi fazowej?
49. Co nazywa się fazą, a co składnikiem układu?
50. Podać i wyjaśnić regułę faz.
184
51. Narysować i wyjaśnić wykres równowagi z brakiem rozpuszczalności wzajemnej
składników w stanie stałym
52. Narysować i wyjaśnić wykres równowagi z ograniczoną rozpuszczalnością składników w
stanie stałym i eutektyką.
53. Narysować i wyjaśnić wykres równowagi z ograniczoną rozpuszczalnością składników
stanie stałym i perytektyką.
54. Narysować i wyjaśnić wykres równowagi z nieograniczoną rozpuszczalnością składników
stanie stałym.
55. Narysować i wyjaśnić wykres równowagi z fazą międzymetaliczną

(…)

…. Co to są stale automatowe, jaki jest ich skład, własności mechaniczne i technologiczne?
109. Jakie wymagania muszą spełniać stale narzędziowe?
110. Jak dzielą się stale węglowe narzędziowe i jakie mają własności?
111. Na czym polega obróbka cieplna stali narzędziowych węglowych?
112. W jakim celu wprowadza się dodatki stopowe do stali?
113. Jakie dodatki stopowe i w jakiej ilości wprowadza się do stali stopowych konstrukcyjnych?
W jakich fazach mogą występować te dodatki?
114. Które pierwiastki tworzą węgliki w stalach?
115. Porównać węgliki grupy pierwszej i drugiej i ich zachowanie się w stalach?
116. Jaki jest wpływ dodatków stopowych rozpuszczających się w żelazie na punkty krytyczne i
strukturę stali?
117. Scharakteryzować wpływ dodatków stopowych na krzywe CTP stali stopowych.
118. Podać klasyfikację stali stopowych wg struktury po wyżarzaniu oraz po chłodzeniu na
powietrzu.
119. Jakie są zasady oznaczania stali stopowych konstrukcyjnych wg Polskich Norm?
120. Jakie czynniki wywierają istotny wpływ na własności mechaniczne stali niskostopowych o
podwyższonej wytrzymałości? Jakie dodatki stopowe zawierają te stale?
121. Scharakteryzować poszczególne grupy gatunków stali stopowych…
… atmosferycznych w metalach i stopach.
65. Co to są wtrącenia niemetaliczne?
66. Scharakteryzować żelazo.
67. Narysować układ żelazo-cementyt z zaznaczonymi fazami. Zdefiniować te fazy.
68. Narysować układ żelazo-cementyt z zaznaczonymi składnikami strukturalnymi. Zdefiniować
te składniki.
69. Podać ogólny podział stopów żelaza.
70. Co to jest stal węglowa i jakie zawiera pierwiastki?
71. Podać i wyjaśnić…
… o wysokiej twardości stali po azotowaniu?
127. Podać główne dodatki stopowe i ich średnią zawartość w stalach sprężynowych.
128. Na czym polega obróbka cieplna stali sprężynowych?
129. Scharakteryzować stale na łożyska toczne. Jakie gatunki stali łożyskowych są produkowane
w kraju?
130. Jak dzielą się stale stopowe narzędziowe ze względu na zastosowanie? Jak oznacza się stale
stopowe narzędziowe wg PN?
131…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz