Stale, staliwa, żeliwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stale, staliwa, żeliwa - omówienie - strona 1 Stale, staliwa, żeliwa - omówienie - strona 2 Stale, staliwa, żeliwa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Adam Garcorz Gliwice, 15.11.2003r.
Kierunek : ZiIP
Semestr : 1
Grupa : 1
Sekcja : 2
Sprawozdanie z ćwiczenia:
Porównanie struktur i własności wybranych metali i ich stopów.
I. Pojęcie stali.
Stal jest plastycznie i cieplnie obrabialnym stopem żelaza w węglem i innymi pierwiastkami, otrzymywanym w procesach stalowniczych ze stanu ciekłego. Za stężenie węgla graniczne, oddzielające stale od żeliw, przyjmuje się 2% ( jedynie nieliczne stale wysokochromowe mogą zawierać więcej niż 2%C ). Klasyfikacji stali można dokonać na wiele różnych sposobów. Ze względów praktycznych najczęściej operuje się klasyfikacją stali opierając się na składzie chemicznym lub zastosowaniu.
II. Klasyfikacja stali według składu chemicznego.
Dokonując podziału stali według tego kryterium ( zgadnie z normą PN-EN 10020:2002U ) możemy wyróżnić następujące klasy stali:
- stale niestopowe, w których stężenie każdego z pierwiastków jest mniejsze od wartości granicznych,
- stale nierdzewne, zawierające ≥ 10,5% chromu i ≤ 1,2% węgla,
- inne stale stopowe, w których stężenie co najmniej jednego z pierwiastków jest równe lub większe od wartości granicznej.
Ze względu na sumaryczne stężenie pierwiastków, stale stopowe dzieli się umownie na następujące grupy:
- niskostopowe, w których stężenie jednego pierwiastka ( oprócz węgla ) nie przekracza 2%, a suma pierwiastków łącznie nie przekracza 3,5%,
- średniostopowe, w których stężenie jednego pierwiastka ( oprócz węgla ) przekracza 2% lecz nie przekracza 8%, lub suma pierwiastków łącznie nie przekracza 12%,
- wysokostopowe, w których stężenie jednego pierwiastka przekracza 8%, a suma pierwiastków łącznie nie przekracza 55%.
W zależności od głównego pierwiastka lub kilku pierwiastków występujących w stalach stopowych, można wydzielić następujące ich podgrupy: stale manganowe, stale krzemowe, stale manganowo-krzemowe, stale niklowe, stale chromowe, stale chromowo-niklowe, stale chromowo-molibdenowe, stale chromowo-manganowo-krzemowe, stale chromowo-niklowo-molibdenowe i inne.
III. Klasyfikacja stali według stopnia odtlenienia.
Według stopnia odtlenienia można wyróżnić następujące rodzaje stali:
- stal nieuspokojoną

(…)

… zawierające Zn jako główny dodatek stopowy, miedzionikle - stopy, w których głównym dodatkiem jest nikiel, natomiast brązy to stopy miedzi zawierające ponad 2% dodatków stopowych, spośród których głównym nie jest Zn lub Ni. Brązy, w zależności od głównego dodatku stopowego dzieli się na m.in.: cynkowe, aluminiowe, berylowe, ołowiowe. Tradycyjne nazwy stopów miedzi nie są używane w nowych normach, a podawane…
… zawierają do 8% Al. i ze względu na dużą plastyczność mogą być obrabiane plastycznie na zimno i na gorąco.
Własności mechaniczne brązów aluminiowych zwiększają dodatki stopowe, głównie Fe, Mn, Ni. Pierwiastki Fe i Ni powodują podwyższenie własności wytrzymałościowych i odporności na ścieranie w wyniku działania modyfikującego i sprzyjania drobnoziarnistości stopów.
8. Stopy miedzi z berylem.
Stopy Cu z Be…
… występującymi w staliwie niestopowym są ferryt i perlit.
2. Staliwa stopowe.
Staliwa stopowe zawierają dodatki stopowe o stężeniu przekraczającym wartości graniczne takie same jak dla stali stopowych. Ze względu na zastosowanie, staliwa stopowe dzieli się na konstrukcyjne, odporne na ścieranie, odporne na korozję, żaroodporne i żarowytrzymałe oraz narzędziowe. Gdy łączne stężenie dodatków stopowych…
… gęstości stopów Al., stopy te stosowane są przede wszystkim do wytwarzania elementów nowoczesnych samolotów.
XI. Miedź i jej stopy.
Miedź występuje w przyrodzie w postaci rodzimej oraz w rudach siarczkowych błyszczku miedzi, czyli chalkozynie, bornicie, chalkopirycie, lub rudach tlenkowych, np. kurycie.
Miedź stosowana jest w elektrotechnice na przewody, gdzie wykorzystuje się jej wysoką przewodność elektryczną oraz w energetyce i przemyśle chemicznym na chłodnice i wymienniki ciepła. W budownictwie są stosowane rury z miedzią, z których wykonuje się instalacje ciepłej i zimnej wody, ogrzewania, gazowe itp.
Stopy miedzi dzieli się na:
- odlewnicze,
- przeznaczone do obróbki plastycznej.
Wyróżnia się następujące grupy stopów miedzi:
- z cynkiem
- z cynkiem i ołowiem
- z cynkiem i niklem,
- z niklem…
…, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań dotyczących stężenia pierwiastków równego lub większego od wartości granicznych. Wśród stali stopowych jakościowych wyróżnia się następujące grupy:
- stale konstrukcyjne drobnoziarniste spawalne przeznaczone na zbiorniki i rurociągi pracujące pod ciśnieniem,
- stale stopowe na szyny, grodzice, kształtowniki, na obudowy górnicze, zawierające odpowiednie pierwiastki stopowe…
…, które nie zostały ujęte w klasie stali nierdzewnych oraz stopowych jakościowych.
Stale stopowe specjalne dzielą się na następujące zasadnicze podklasy: stale maszynowe, stale na urządzenia ciśnieniowe, stale konstrukcyjne, stale szybkotnące, stale narzędziowe stopowe, stale na łożyska toczne, stale o szczególnych własnościach fizycznych.
Do klasy stali nierdzewnych należą stale zawierające co najmniej 10,5% chromu…
… i ich stopy.
1. Nikiel i jego stopy.
Nikiel ma liczbę atomową różną 28, a masę atomową - 58,6934. Nie wykazuje odmian alotropowych, krystalizując w sieci ściennie centrowanej układu regularnego A1, co decyduje o tym że metal ten jest podatny na obróbkę plastyczną zarówno na zimno jak i na gorąco.
Ze względu na zastosowanie stopy niklu można podzielić na : konstrukcyjne, oporowe, o szczególnych własnościach…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz