Roztwór stały

Budowa stopów metali-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Ziółkowski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

może stanowić: a) jeden roztwór stały, jeśli składniki stopu wykazują nieograniczoną wzajemną rozpuszczalność; b...

Metaloznawstwo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

, mieszaniny faz. Roztwór stały stanowi jednorodną fazę o wiązaniu metalicznym i strukturze krystalicznej...

Przesycanie - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

w roztworze stałym (rys.17). W wyniku przesycania poprawiają się właściwości plastyczne natomiast zmniejsza...

Krzemianowe diagramy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

tlenkowych diagramów dwuskładnikowych Diagramy dwuskładnikowe z roztworami stałymi Trwałość względna związków...

Wykład - analiza termiczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693

stanowi roztwór stały nie tworzący eutektyku. Pierwsze załamanie odpowiada wytrącaniu się pierwszego...