Metaloznawstwo - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metaloznawstwo - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Czyste metale są rzadko stosowane w technice, częściej stosuje się stopy metali. Stopy są substancjami dwu i wieloskładnikowymi. Składniki stopów są substancjami prostymi lub złożonymi. Skład chemiczny stopów jest wyrażony przez: stężenie masowe składników, stężenie atomowe składników. Faza jest to jednorodna część stopu, oddzielona od pozostałej jego części granicą międzyfazową. Zbiór faz znajdujący się w stanie równowagi termodynamicznej nazywamy układem. Stopy metali wytwarzane są najczęściej przez krystalizację i topnienie ze stanu ciekłego. W wyniku tego otrzymujemy: roztwory stałe, fazy międzymetaliczne, mieszaniny faz. Roztwór stały stanowi jednorodną fazę o wiązaniu metalicznym i strukturze krystalicznej o własnościach typowo metalicznych. Metal którego atomy przeważają w sieci jest rozpuszczalnikiem, drugi pierwiastkiem rozpuszczonym. Roztwory stałe mogą być: podstawowe (rozpuszczalnikiem pierwiastek będący składnikiem stopu), wtórne (rozpuszczalnikiem faza międzymetaliczna). Roztwory stałe: graniczne (stężenie składnika rozpuszczonego jest ograniczona w pewnym zakresie), ciągłe (nieograniczona rozpuszczalność obu składników w całym zakresie stężeń). Roztwory stałe międzywęzłowe atomy pierwiastka rozpuszczonego są usytuowane w przestrzeni międzywęzłowej sieci metalu rozpuszczalnika. Roztwory stałe różnowęzłowe atomy metalu rozpuszczonego zajmują dowolne węzły sieci metalu rozpuszczalnika. Nadstruktura reakcja nieporządek⇔porządek stosunek atomowy A i B 1:1,1:3,3:1. Fazy międzymetaliczne są połączeniami metalu lub metali i niemetalu i wykazują własności metaliczne ze względu na całkowity lub częściowy udział wiązania metalicznego między atomami wchodzącymi w skład fazy. Fazy międzymetaliczne występują w ściśle określonych stężeniach składników stopu, chociaż mogą występować w pewnym zakresie stężeń i tworzyć roztwory stałe wtórne. Roztwory te mogą wyć: różnowęzłowe, międzywęzłowe, pustowęzłowe. Fazy międzymetaliczne można dzielić w zależności od: stężenia elektronowego lub czynnika elektrochemicznego, wielkości atomów. Fazy elektronowe to roztwory stałe wtórne o wyraźnych własnościach metalicznych. Strukturę tych faz warunkują trzy wartości stężeń elektronowych: 21/14,21/13,21/12. Składnik B zajmuje węzły dwuwymiarowe siatki kagome złożonej z trójkątów i sześcianów. Składnik A umieszczony jest w środku geometrycznym tych figur. Warstwy o takim ułożeniu atomów nakładają się na siebie. Fazy międzywęzłowe o strukturach: prostych, złożonych(znaczna liczba atomów w komórce strukturalnej). O mieszaninie faz mówi się wtedy, gdy w stopie znajdują się co najmniej dwie fazy w stanie rozdzielenia oddzielone od siebie granicami międzyfazowymi. Mają one lepsze własności wytrzymałościowe i gorsze plastyczne. Dwa typy mieszanin faz: eutektyczna i podeutekt

(…)

… jednowymiarowy s1 jest prostą, simpleks dwuwymiarowy s2 jest trójkątem równobocznym (stężeń Gibbsa), trójwymiarowy s3 jest objętością czworościanu foremnego. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz