Roztwory-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roztwory-opracowanie - strona 1 Roztwory-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

1. Roztwory stałe - stanowią jednorodną fazę o wiązaniu metalicznym i strukturze krystalicznej o własnościach typowo metalicznych.
###Wpływ rozpuszczonego składnika na własności:
Zniekształcenie sieci rozpuszczalnika przez atomy rozpuszczone utrudnia ruch dyslokacji i prowadzi do umocnienia nazywanego umocnieniem roztworowym. Umocnienie to zwiększenie wartości parametrów wytrzymałościowych( na rozciąganie, granica plastyczności, twardość) oraz zwykle zmniejszenie wartości parametrów opisujących ciągliwość (wydłużenie, przewężenie, udarność, odporność na kruche pękanie)
###Podział roztworów stałych:
-sposób rozmieszczenia atomów rozpuszczonych B w sieci rozpuszczalnika A, na różnowęzłowe i międzywęzłowe,
-zakres występowania- na graniczne i ciągłe
-rodzaj rozpuszczalnika- na pierwotne- A(B) i wtórne- AnBm -uporządkowanie- na uporządkowane i nieuporządkowane. 2. Roztwory stałe ciągłe muszą być roztworami substytucyjnymi, gdyż tylko wtedy jest możliwe zastąpienie dowolnej liczby atomów rozpuszczalnika atomami składnika rozpuszczanego. Poza tym sieci krystaliczne obu składników musza być tego samego typu-muszą być izomorficzne. Jest to pierwszy warunek, pozostałe warunki ustalone doświadczalnie przez W. Hume-Rothery'ego podawane są w następującej kolejności:
-warunek wielkości atomu (geometryczny)
-warunek elektrochemiczny
-warunek względnej wartościowości
3. Fazy międzymetaliczne- są to związki pośrednie, w których oprócz typowych wiązań chemicznych występuje i dominuje wiązanie metaliczne. Fazy te charakteryzują się typowymi cechami stanu metalicznego.
###Czynniki decydujące o ich powstaniu:
Powstają wówczas, gdy siły oddziaływania między atomami różnymi są zdecydowanie większe niż między atomami jednakowymi. Sieć krystaliczna tych faz jest odmienna od sieci czystych składników.
-Z uwzględnieniem stężenia elektronowego, -wielkości promieni atomowych lub jonowych (czyli czynnika wielkości), -lub struktury elektronowej atomów pierwiastków składowych (czyli czynnika elektrochemicznego)
-pozycji składników w układzie okresowym pierwiastków
-wartościowość
### Rodzaje faz:
-Elektronowe
-Najgęstszego ułożenia (fazy lavesa)\
-międzywęzłowe
-o strukturach złożonych
###Własności faz pośrednich
zawsze różnią się od własności tworzących je składników; są one zwykle twardsze, mniej plastyczne, a nawet często kruche, wykazują inna temperaturę topnienia, inną gęstość itp.


(…)

…:
-Mieszaniny jednorodne, homogeniczne, czyli roztwory np. stopy metali (brąz), benzyna, solanka, cukier w wodzie, powietrze, roztwory wodne soków, ocet. Wzrokowe określenie składu mieszaniny jednorodnej jest zazwyczaj niemożliwe;
-Mieszaniny niejednorodne, heterogeniczne np. opiłki żelaza zmieszane z cukrem, piasek z wodą, zaprawa murarska, opiłki żelaza w wodzie, kawa mielona z wodą, groch z fasolą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz