właściwości fizyczne ciał krystalicznych (wykład 3) sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
właściwości fizyczne ciał krystalicznych (wykład 3) sem IV - strona 1 właściwości fizyczne ciał krystalicznych (wykład 3) sem IV - strona 2

Fragment notatki:

Właściwości fizyczne ciał krystalicznych Faza - jednorodna część układu zamkniętego oddzielonego od pozostałych jego części powierzchnią rozdziału zwaną granicą faz.
Całokształt faz znajdujących się w danych warunkach termodynamicznych w stanie wzajemnej równowagi tworzy układ.
Składnikami układu są substancje, z których w określonych warunkach mogą tworzyć się wszystkie formy danego układu.
Stan danego układu określają temperatura, ciśnienie, jakość i ilość składników, liczba faz oraz stężenia poszczególnych składników w każdej fazie.
Reguła faz Gibasa - podaje zależność pomiędzy liczbą stopni swobody układu a liczbą jego składników i liczby faz.
S = n - f + p
S - liczba stopni swobody układu
n - liczba składników
f - liczba faz
p - liczba czynników fizycznych wpływających na równowagę
Układy skondensowane - są to układy, które nie zawierają własnej fazy gazowej, a ciśnienie pary nasyconej nad istniejącymi fazami jest bardzo małe lub niedostrzegalne.
S = n - f + 1
Stopy metaliczne - substancje metaliczne jedno- lub wielofazowe wykazujące makroskopowe własności metaliczne.
Metody otrzymywania stopów - hutnicza, przez redukcję rud
- odlewnicza, przez stapianie składników
- cieplno-chemiczna, przez dyfuzję składników w stanie stałym
- elektrolityczna, przez elektrolizę wodnych roztworów odpowiednich soli metali
- metalurgii proszków, przez prasowanie i spiekanie proszków metali
Rodzaje faz stopowych w stanie stałym: - pierwiastki chemiczne - czyste składniki stopu
- roztwory stałe
- fazy międzymetaliczne
- mieszaniny
Roztwory stałe - jednorodne fazy krystaliczne o wiązaniu metalicznym, których sieć jest obsadzona co najmniej dwoma rodzajami atomów - składników roztworu.
Metal, którego atomy w sieci są w nadmiarze jest rozpuszczalnikiem, a pozostałe - pierwiastkami rozpuszczalnymi.
Formy międzymineraliczne- fazy krystaliczne utworzone przez L różne pierwiastki, które mają w przybliżeniu stały stosunek poszczególnych rodzajów atomów wchodzących w skład i wykazują stały stosunek poszczególnych rodzajów atomów wchodzących w ich skład i wykazują główne własności odpowiadające stanowi metalicznemu. Fazie międzymetalicznej można przypisać określony wzór stechiometryczny Aa Bm przy czym nie obowiązują zasady wynikające o klasycznej wartościowości pierwiastka.
Układy faz stopowych Graficzny opis faz pozostających w stanie równowagi przy różnych wartościach układów ciśnienia i temperatury- wykres równowagi fazowej lub wykres fazowy.


(…)

… wykazują całkowity brak rozpuszczalności w stanie stałym (rys.)- punkt entektoidalny lub entektyczny
Układy wykazują ograniczoną rozpuszczalność w stanie stałym (rys.)
Określenie faz układu równowagi Fe-Fe3C
1. Ferryt- ograniczony, międzywęzłowy roztwór skały węgla w Fe (alfa)
2. Austenit- ograniczony, międzywęzłowy roztwór skały węgla Fe (gamma)
3. Cementyt- faza międzymetaliczna żelaza i węgla Fe3C
4…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz