Elektronika - strona 9

Komputerowa symulacja przetworników A/C i C/A

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

KOMPUTEROWA SYMULACJA PRZETWORNIKÓW A/C i C/A 1) Przetwornik A/C W programie TINA zbudowaliśmy układ jak na rys. 1, następnie przeprowadziliśmy jego symulację. Wyniki symulacji widoczne są w tabeli 1. Rysunek 1. Schemat ideowy układu przetw...

Program LabView

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1197

1. Wymień zalety i wady wykorzystania wspomagania komputerowego(na przykładzie programu LabView) jako narzędzia kontrolno-sterującego. Zalety Dostępne wszystkie elementy w programie Nie trzeba kupować poszczególnych elementów Symulacja układu jest znacznie szybsza niż jego złożenie z części W...

Obwody rezonansowe - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

OBWODY REZONANSOWE UKŁAD REZONANSOWY POŁĄCZONY SZEREGOWO 2. U WE =5,007 [V] AC = const. 3. U R13 = 4,19 [V] AC Badany obwód szeregowy zachowuje się teraz jak przy częstotliwości rezonansowej. 4. f r = 5,01 [ kHz ] 5. Obliczenie częstotliwości r ezonansowej f r wg wzoru: f r = 1/(2* π *(10*10 - 3 ...

Obwody rezonansowe - ćwiczenie - Rezonans

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Przebieg ćwiczenia : I. Rezonans w obwodzie szeregowym : Połączony został układ jak na rysunku 1. Rys. 2. Schemat układu szeregowego układu rezonansowego na module laboratoryjnym Włącz zakres generatora funkcyjnego w pozycji 10 kHz i wybierz funkcję sinus selektora funkcyjnego. Ustaw amplitudę

Opracowanie pytań - elektronika

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1260

1.Podaj parametry stanów logicznych w technice TTL. U we U wy H 2-4,75 V 2,4-3,8 V L 0-0,8 V 0,1-0,4V Zabr. 0,8-2 V 0,4-2,4V I we I wy H 0,04 mA 0,4 mA L 1,6 mA 16 mA 2.Charakterystyka przejściowa bramki NAND w technice TTL wraz z punktami szcz ególnymi. Punkt X- odpowiada napięciu wejś...

Charakterystyka przejściowa bramki NAND - Charakterystyka wejściowa br...

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1211

1 Charakterystyka przejściowa bramki NAND L.p. Uwe [V] Uwy [V] 1 0,5 4,66 2 1,1 3,23 3 1,6 0,00666 4 2 0,00735 5 2,3 0,00736 6 2,93 0,00739 7 3,51 0,00741 8 4,01 0,00743 9 4,65 0,00746 10 5,82 0,00748 2 Charakterystyka wejściowa bramki NAND L.p. Uwe [V] Iwe [mA] 1 -1,43 1,43 ...

Zasady działania przerzutników - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z zasadami działania przerzutników: astabilnego, monostabilnego oraz przerzutnika bistabilnego. Przerzutnik astabilny . Wartości R i C podane przez prowadzącego C = 1 μF 2 μF 3 μF R = 1 kΩ 5 kΩ 10...

Licznik rewersyjny - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

Celem ćwiczenia było poznanie zasady działania licznika rewersyjnego (układ 74160) w programie Activ-CAD. Podczas jego wykonywania mieliśmy za zadanie zasymulować wszystkie funkcje tego licznika. Przeprowadzone funkcje: Zerowanie (Clear) -Na...

Badanie przetworników - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Pierwsze zadanie polegało na odczytywaniu kodu liczbowego z przetwornika analogowo-cyfrowego podczas zwiększania napięcia wejściowego. Lp. Kod (diody) Liczba dziesiętna 1 255 2 000 248 3 11100010 226 4 11001101 205 5 10111010 186 6 10100110 166 7 10011011 155 8 01010110 ...

Szeregowy układ rezonansowy - badanie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Naszym pierwszym zadaniem było badanie szeregowego układu rezonansowego. Ćwiczenie rozpoczęliśmy od ustawienia generatora funkcyjnego w pozycji 10kHz i wybrania funkcji sinus sektora funkcyjnego. Ustawiliśmy napięcie wyjściowe generat...