Obwody rezonansowe - ćwiczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obwody rezonansowe - ćwiczenie - strona 1 Obwody rezonansowe - ćwiczenie - strona 2 Obwody rezonansowe - ćwiczenie - strona 3

Fragment notatki:


OBWODY REZONANSOWE UKŁAD REZONANSOWY POŁĄCZONY SZEREGOWO 2. U WE =5,007 [V] AC = const. 3. U R13 = 4,19 [V] AC Badany obwód szeregowy zachowuje się teraz jak przy częstotliwości rezonansowej. 4. f r = 5,01 [ kHz ] 5. Obliczenie częstotliwości r ezonansowej f r wg wzoru: f r = 1/(2* π *(10*10 - 3 *100*10 -9 ) 1/2 ) = 5032, 92 ≈ 5033 [Hz] = 5,033 [kHz] f r =5,033 [ kHz ] Można powiedzieć że między wartością pomierzoną i obliczoną nie ma różnicy. Różnica widoczna w sprawozdaniu jest zaniedbywanie mała. 6. U L = 5,21 [V] AC f rL = 10,05 [ kHz ] Wartość U L jest większa od wartości U WE . 7. U C = 5,02 [V] AC f rC = 0,319 [ kHz ] Wartość U C nie jest równa wartości U L . 8. U LC = 0,815[V] AC f rLC = 5,04 [ kHz ] 9. Korzystając z zależności: Q = 5,21/ 5,007 = 1, 0405 ≈ 1 [V] Q = 1 [V] 10. Korzystając z zależności: X L = 2* π * 5 03 3 *10*10-3 = 316 , 04 ≈ 316 [ Ω] X C = 1/(2* π *5033 *100*10-9) = 316 , 41 ≈ 316 [Ω] X C = X L 11. Korzystając z zależności: Δ f = 503 3 / 1,0405 = 4837,09 = 4837 [ Hz ] Δ f = 4837 [Hz] 12. U R13max = 4,199 [V] AC 13. U R13gr = U R13max * 0,707 1 = 2,97[V] AC 14. f rd = 2,82 [ kHz ] 15. f rg = 8,89 [ kHz ] 16. f [Hz] 0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
U R13 [V AC ] 0,33
1,03
2,12
3,15
3,9
4,2
4,01
3,66
3,28
2,93
2,65
Tabela1. Pom i ary napięcia U R13 na rezystancji R13. UKŁAD REZONANSOWY POŁĄCZONY RÓWNOLEGLE 3. Korzystając z zależności: f r = { 1/(2* π *(10*10 -3 * 100*10 -9 ) 1/2 )}*{1-(10 2 *100*10- 9 ) /10*10 -3 } = 5030,4 [Hz]

(…)

… przez nas z multimetr. Charakterystyki obwodu równoległego i szeregowego mają częstotliwość graniczna na poziomie 5 [kHz], co pokazane jest na wykresie jako maksimum/minimum napięcia dla danych przebiegów.
Porównując obliczone reaktancje dla obwodu połączonego szeregowo stwierdzamy, że są one równe co świadczy o tym, że w obwodzie zachodzi rezonans napięć.
Co do zaistnienia rezonansu prądów w odwodzie połączonym równolegle nie jestem w stanie na podstawie naszych obliczeń tego określić.
Korzystając z charakterystyk wykreślonych na wykresie poniżej możemy powiedzieć, że dla obydwu obwodów wartości na cewce i kondensatorze powinny być takie same co do wartości i tym samym powodować istnienie zjawiska rezonansu prądów/napięć, wartość ta to fr = 5,01 [kHz]. Pasmo przenoszenia jest mniejsze dla obwodu połączonego równolegle i wynosi dla niego 4130 [Hz] (w porównaniu pasmo przenoszenia dla obwodu połączonego szeregowo wynosi 5980 [Hz]), co świadczy o tym że obwód połączony równolegle lepiej spełnia swoja role w rezonansie - powinie posiadać nieskończenie dużą oporność. Charakterystyka obwodu połączonego szeregowo nie ma przebiegu tak symetrycznego jak charakterystyka obwodu równoległego, co jest kolejnym znakiem, że obwód połączony równolegle posiada lepsze właściwości.
Wyliczone pasmo przenoszenia niestety nie zgadza się z pasmem wyznaczonym graficznie.
Charakterystyka napięcia w funkcji częstotliwości U = f(f)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
f [Hz]
U [V]
Poł. szeregowe
Poł, równoległe
fdr = 3150 [Hz]
fgr = 7280 [Hz]
fdsz = 2820 [Hz]
fgsz = 8800 [Hz]
4,2*0,707…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz