Obwody rezonansowe - ćwiczenie - Rezonans

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obwody rezonansowe - ćwiczenie - Rezonans - strona 1 Obwody rezonansowe - ćwiczenie - Rezonans - strona 2 Obwody rezonansowe - ćwiczenie - Rezonans - strona 3

Fragment notatki:

Przebieg ćwiczenia : I. Rezonans w obwodzie szeregowym : Połączony został układ jak na rysunku 1.
Rys. 2. Schemat układu szeregowego układu rezonansowego na module laboratoryjnym
Włącz zakres generatora funkcyjnego w pozycji 10 kHz i wybierz funkcję sinus selektora funkcyjnego. Ustaw amplitudę napięcia wyjściowego generatora na wartość 5 V wskazywaną przez cyfrowy woltomierz AC i zanotuj tę wartość jako E in (U we ) (przy częstotliwości generatora = 5 kHz).
E in = U we = 5,13 [V] AC = const.
Zmierz spadek napięcia na rezystorze R 13 ; zmieniając wartość częstotliwości generatora zanotuj maksymalną wartość napięcia na R 13 .
U R13 = 4,17 [V] AC Czy badany obwód szeregowy zachowuje się teraz jak przy częstotliwości rezonansowej?
Tak Nie
Pomierz częstotliwość wyjściową generatora funkcyjnego i zanotuj ją jako częstotliwość rezonansową obwodu szeregowego f r f r = 4,98 Hz Oblicz częstotliwość rezonansową f r dla zastosowanych w obwodzie wartości L 3 = 10 [mH], C 4 =100 [nF], R 13 =330 [Ω].
f r = 5,03 kHz
Czy jest zgodność pomiędzy pomierzoną i obliczoną wartością f r ?
Tak Nie
Używając woltomierza AC zmierz spadek napięcia na indukcyjności L3; ustaw regulator częstotliwości w skrajnym położeniu obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara zanotuj maksymalną wartość napięcia E L oraz wartość częstotliwości przy której ona występuje.
U L = 4,99 [V] AC f rL = 6,5 kHz
Czy wartość E L jest większa od wartości E in ( U we ) z pkt. 2?
Tak Nie
Używając woltomierza AC zmierz spadek napięcia na kondensatorze C4; ustaw regulator częstotliwości w skrajnym położeniu obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara zanotuj maksymalną wartość napięcia E C oraz wartość częstotliwości przy której ona występuje.
U C = 4,03 [V] AC f rC = 5,1 kHz
Czy wartość E C jest równa wartości E L z pkt. 6?
Tak Nie
Podłącz woltomierz AC między punktami A i B z rys. 1. Pomierz spadek napięcia na elementach L3 - C4; obracając regulatorem częstotliwości generatora ze skrajnego lewego położenia w prawo, zanotuj minimalną wartość napięcia E LC oraz wartość częstotliwości przy której ona występuje.


(…)


Czy XL równa się XC?
Tak Nie
Wykorzystując zależność na szerokość pasma przenoszenia szeregowego obwodu rezonansowego
(7)
wyznaczyć = 5,19 kHz
Podłącz woltomierz AC równolegle do R13. Wykorzystując regulator częstotliwości znajdź maksymalną wartość napięcia na R13.
UR13max = 1,89 [V]AC Mnożąc UR13max przez określ napięcie UR13gr dla częstotliwości granicznych frd i frg (odpowiadających połowie mocy…
… dla częstotliwości podanych w tabeli 1.
Tabela 1
F
[kHz]
0,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UR13 [VAC]
0,065
0,49
0,92
1,33
1,62
1,71
1,65
1,54
1,4
1,27
1,17
Narysuj krzywą rezonansową szeregowego obwodu rezonansowego na skali logarytmicznej. Wyznacz graficznie częstotliwości graniczne frd i frg.Wyznacz szerokość pasma przenoszenia. Sprawdź, czy jest ona zgodna z wartością wyznaczoną w pkt. 11.
Wyciągnij wnioski z dokonanych…
… i wybierz funkcję sinus selektora funkcyjnego. Ustaw amplitudę napięcia wejściowego generatora na wartość 5 V, wskazywaną przez woltomierz cyfrowy AC (przy częstotliwości generatora = 5 kHz).
Podłącz cyfrowy woltomierz AC równolegle do R15. Wykorzystując regulator częstotliwości generatora ustaw minimalne napięcie na R15.
Pomierz częstotliwość wyjściową generatora i zanotuj ją jako częstotliwość…

Czy XL równa się XC?
Tak Nie
Wykorzystując zależność na szerokość pasma przenoszenia szeregowego obwodu rezonansowego
(7)
wyznaczyć = 5,19 kHz
Podłącz woltomierz AC równolegle do R13. Wykorzystując regulator częstotliwości znajdź maksymalną wartość napięcia na R13.
UR13max = 1,89 [V]AC Mnożąc UR13max przez określ napięcie UR13gr dla częstotliwości granicznych frd i frg (odpowiadających połowie mocy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz