Elektronika

note /search

Ładowarka do baterii litowo-jonowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

DOKUMENTACJA TYTUŁ PROJEKTU: Ładowarka do baterii litowo-jonowych Przedmiot: Projektowania aparatury elektronicznej w oparciu o systemy CAD i CAM Opiekun: mgr inż. Łukasz Krzak Wykonawcy: Damian Pałys, Michał Karwatowski 1) Założenia projektu: Urządzenie ma za zadanie ładowanie wszystkich typów b...

Przyrządy półprzewodnikowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1771

  Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kierunku Elektronika i  Telekomunikacja – Moduł Elektronika     PRZYRZĄDY PÓŁPRZEWODNIKOWE   DIODY        1.  Złącze p-n utworzone jest przez:  a.  rekombinację elektronów i dziur                                b.  jonizację  c.  granicę metalurgiczną mater...

Wzmacniacze prądu stalego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

 :=0$&1,$&=(35'867$à(*2 :352:$'=(1,( :]PDFQLDF]H SUGX VWDáHJR F]\ WH* Z]PDFQLDF]H QDSL FLD VWDáHJR V XNáDGDPL GROQRSU]HSXVWRZ\PL VáX*F\PL GR Z]PDFQLDQLD V\JQDáyZ Z RNUHORQ\P SDPLH F] VWRWOLZRFL Z W\P UyZQLH* V\JQDáyZZROQR]PLHQQ\FKLVWDá\FK=WDNLHJRRNUHOHQLDZ\QLND*HZ XNáDGDFK W\FK QLH PR*QD VWRVRZ...

Pytania z rożnych egzaminów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3150

  Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja  Moduł Elektronika  AGH Kraków 2011-2012    T est wielokrotnego wyboru - przykładowe pytania na Egzamin Kierunkowy po I  stopniu studiów oraz Wstępny na II stopień studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych na Elektronice i Telekomunikacji.    Do każdego p...

Techniki bezprzewodowe - wprowadzenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1498

1 Techniki bezprzewodowe - Wprowadzenie modulacja skrambler kodowanie przeplot strumien danych blok w.cz. blok w.cz. demodulacja rozplot dekodowanie deskrabler strumien danych antena antena kanał radiowy (szum, zakłócenia, interferencje, w...

Opis działania systemu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

1 J.Młynarczyk, 2002-2011 Opis działania systemu Rozsyła informacje systemowe w co najmniej jednym kanale -  beacon signal BS Systemy łączności oparte na standardzie DECT mogą zawierać jedną lub wiele stacji  bazowych oraz pewną liczbę terminali. Dostraja się do częstotliwości najlepiej odbierane...

Modulacje cyfrowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2268

1 Modulacje cyfrowe  (przypomnienie) Reprezentacja widmowa sygnału Widmo sekwencji pseudolosowej Modulacja ⇒ ASK (Amplitude Shift Keying) FSK (Frequency Shift Keying) PSK (Phase Shift Keying) ) 2 cos( ) ( φ π + = t f A t s FSK = Frequ...

Wykonanie połączeń elektrycznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

            Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie   Wydział EAIiE  Katedra Elektroniki        LABORATORIUM  MONTAśU ELEKTRONICZNEGO        InŜynieria materiałowa i konstrukcja  urządzeń        Temat ćwiczenia:    Wykonywanie połączeń elektrycznych  za pomocą mikrozgrzewarki. Testowanie połączeń ...