Techniki bezprzewodowe - wprowadzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki bezprzewodowe - wprowadzenie - strona 1 Techniki bezprzewodowe - wprowadzenie - strona 2 Techniki bezprzewodowe - wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:


1 Techniki bezprzewodowe - Wprowadzenie modulacja skrambler kodowanie przeplot strumien danych blok w.cz. blok w.cz. demodulacja rozplot dekodowanie deskrabler strumien danych antena antena kanał radiowy (szum, zakłócenia, interferencje, wielodrogowość) f o f o źródło  wiadomości A/C Koder źródła strumien danych BudŜet łącza bezprzewodowego Moc [dB] P wy  poziom szumu i zakłóceń nadajnik  odbiornik Moc nadawcza Straty linii przesyłowej Zysk  anteny Straty  propagacyjne Zysk  anteny Straty linii przesyłowej Moc odbierana szumy s tr a ta z y s k C N wymaganie: C/N  na wejsciu odbiornika BudŜet łącza zaleŜy od przepisów (dopuszczalna moc), umiejscowienia anteny (straty linii przesyłowej)  typu i jakości anteny (zysk), pasma częstotliwości i ośrodka (straty propagacyjne), projektu odbiornika  (liczba szumowa), zastosowanych: modulacji kodowania i przetwarzania sygnału (wymagany C/N) 2 Interferencje szumy i zakłócenia nie są jedynym problemem łączności bezprzewodowej Odległość C/N min TX RX Zasięg limitowany przez szum Zasięg limitowany przez interferencje TX RX TX Odległość Odl. maks. C/I min C/N Odl. maks. Wielodrogowość - zaniki r 1  r 2  Sygnał bezpośredni dociera pierwszy Sygnał odbity dociera opóźniony Interference konstruktywne Interference destruktywne + = + = 3 1 10 100 1000 10000 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 odległość [m] częstotliwość [m] Efekty wielodrogowości w funkcji odległości (czasu) Efekty wielodrogowości w dziedzinie częstotliwości Zaniki wielkoskalowe Brak bezpośredniej widoczności Moc odbierana PołoŜenie A B C D 4 Transmisja dwukierunkowa i wielodostęp Alarm samochodowy, Otwieranie drzwi garaŜowych Radio, telewizja Łącza bezprzewodowe Telefonia komórkowa,  sieci bezprzewodowe Realizacja transmisji dwukierunkowej Łączność simpleksowa – nadawanie i odbiór na zmianę na tej samej częstotliwości Transmisja dupleksowa - równoczesny przepływ informacji w dwóch kierunkach.  Organizacja transmisji dupleksowej:  • Nadawanie i odbiór odbywa się w oddzielnych kanałach radiowych FDD (Frequency Division Duplex) – pasmo podzielone na osobne 2 części dla  poszczególnych kierunków transmisji. Często stosuje się duŜy odstęp miedzy tymi  pasmami wykorzystywany przez inne transmisje lub inne systemy częstotliwość Ł ą c z e  w  g ó rę Ł ą c z e  w  d ó ł nadajnik  odbiornik Filtr dupleksowy FDD moŜe być stosowane dla transmisji ciągłych

(…)

… Division Multiple
Access)
dla kaŜdej transmisji wydzielone osobne pasmo
gwarantuje ciągły dostęp do medium transmisyjnego - jedyna metoda dla
systemów analogowych
problemy realizacyjne: filtry nadawcze, filtry odbiorcze => pasma ochronne;
problem równomierności mocy
liczba równocześnie obsługiwanych uŜytkowników zaleŜy od ilości kanałów
t
to
ęs
cz
ć

liw
czas
FDMA
5

Wielodostęp z podziałem czasowym…
… organizowane w wieloramki, superramki,
itp.
problemy realizacyjne: konieczność kompresji danych uŜytkownika w krótkie bloki,
skończony czas włączania i wyłączania wzmacniaczy mocy, opóźnienia propagacyjne
=> przedziały ochronne
t
to
ęs
cz
ć

liw
czas
TDMA
W praktyce często stosowana metoda hybrydowa TDMA/FDMA (np. w GSM)
Metody wielodostępu w łączności bezprzewodowej cd.

Wielodostęp kodowy (CDMA – Code…
… czasowych, ciągów
rozpraszających)
stosowana w kombinacji z powyŜszymi metodami dla zwiększenia pojemności
systemu
Wybór metody wielodostępu oraz metody dupleksu jest dokonywany na etapie
projektu systemu i jest podyktowany róŜnymi względami praktycznymi.
Przykłady:
W systemie GSM: TDMA/FDMA z FDD
W systemie DECT: TDMA/FDMA z TDD
W systemie IS-95 oraz UMTS w trybie WCDMA: CDMA z FDD
W systemie UMTS…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz