Modulacje cyfrowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modulacje cyfrowe - strona 1 Modulacje cyfrowe - strona 2 Modulacje cyfrowe - strona 3

Fragment notatki:


1 Modulacje cyfrowe  (przypomnienie) Reprezentacja widmowa sygnału Widmo sekwencji pseudolosowej Modulacja ⇒ ASK (Amplitude Shift Keying) FSK (Frequency Shift Keying) PSK (Phase Shift Keying) ) 2 cos( ) ( φ π + = t f A t s FSK = Frequency Shift Keying s f f h ∆ = 2 gdzie:  f s - prędkość symbolowa Indeks modulacji FSK  f f f c ∆ ± = Popularne systemy wykorzystujące róŜne odmiany FSK:   GSM, DECT, Bluetooth Widmo FSK dla indeksu modulacji równego 1 2 PSK = Phase Shift Keying Popularne systemy wykorzystujące róŜne odmiany PSK:  IEEE 802.11, Tetra, UMTS Konstelacja sygnału PSK = Phase Shift Keying Popularne systemy wykorzystujące róŜne odmiany PSK:  IEEE 802.11, Tetra, UMTS Konstelacja sygnału Rys. Konstelacja BPSK 3 QAM = Quadrature Amlitude Modulation Popularne systemy wykorzystujące róŜne odmiany QAM:  IEEE 802.11b/g (Wi-Fi), DRM, DVB Konstelacja 16QAM Konstelacja sygnału Obwiednia zespolona ) ( ) ( ) ( ~ t js t s t s Q I + = t f j c e π 2 I Q ) ( ~ t s φ A (t) ) (t s I ) (t s Q Obwiednia zespolona:  Transmitowany sygnał:  ] ) ( Re[ 2 ) ( t f j t j c e e t A π φ = ] ) ( Re[ ) ( 2 t t f j c e t A φ π + = )) ( 2 cos( ) ( t t f t A c φ π + = Modyfikując amplitudę i fazę obwiedni zespolonej, albo modyfikując składową synfazową i kwadraturową,  moŜemy tworzyć dowolne typy modulacji radiowych ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ~ t j Q I e t A t js t s t s φ = + = ] ) ( ~ Re[ ) ( 2 t f j c e t s t s π = Proces modulacji Mapowanie symboli Strumień bitów Kształtowanie obwiedni Re[ ] Sygnał radiowy t f j c e π 2 sygnał zespolony nośna: 4 Modulator IQ ... sin cos ) sin (cos ) sin (cos ) ( ~ j t s t s t j t s j t j t s e s j e s e t s c Q c I c c Q c c I t j Q t j I t j c c c + − = + + + = + = ω ω ω ω ω ω ω ω ω . sin cos ] ) ( ~ [ Re ) ( t s t s e t s t s c Q c I t j c ω ω ω − = = 1 DECT – początkowo Digital European Cordless Telephony. Zaprojektowany jako  wielofunkcyjny, cyfrowy, europejski standard telefonii bezprzewodowej drugiej  generacji.  Prace nad standardem prowadzone są w ETSI począwszy od 1988 roku. Wymagania  stawianie standardowi: wysoka jakość przesyłanego sygnału mowy,

(…)

… MHz; c=0, 1,..., 9
Ramka TDMA, 10 ms, 11520 bitów
szczeliny czasowe w „dół”
0
1
...
szczeliny czasowe w „górę”
11
0’
...
1’
11’
t
Razem 120 kanałów
W typowym połączeniu rozmównym wykorzystuje się jeden kanał dupleksowy = dwie szczeliny czasowe
Dzięki zastosowaniu dupleksu czasowego uproszczona konstrukcja terminali
Całkowita przepływność binarna w pojedynczym kanale częstotliwościowym
wynosi 1.152 Mbit/s (czas trwania bitu 868 ns)
W poszczególnych szczelinach czasowych kanału częstotliwościowego przesyłane
pakiety danych, zawierające typowo* 420 bitów.
Szczelina TDMA, 480 bitów, 417 µs
52 µs
t
Sync
32b
Sygnalizacja
64b
Dane uŜytkownika
320b
P
4b
PO
60b
PO = Przedział Ochronny => ułatwia realizacje wielodostepu czasowego
W skład pola synchronizacyjnego (pole S) wchodzą:
16-bitowa preambuła…
… – do przesyłania sygnalizacji,
P – do przesyłania sygnałów przywołań,
Q – do przesyłania informacji systemowych.
Pola danych uŜytkownika (pola B) w kolejnych szczelinach czasowych oznaczonych
tym samym numerem tworzą kanał logiczny I.
Biorąc pod uwagę długość ramki równą 10 ms:
przepływność jednego kanału I wynosi 32 kbit/s
łączna przepływność kanałów sygnalizacyjnych 6.4 kbit/s
Ostatnie cztery bity danych (P…

-25
-20
-15
Fr : 1889.1 MHz
-10
-5
0
5
10
15
20
25
FR1(1024) *105
DECT => Modulacja GMSK z BT=0.5. Dewiacja częstotliwości ± 288 kHz
GMSK => duŜa wydajność widmowa, sygnał o stałej obwiedni.
Demodulacja odbywa się w odbiorniku niekoherentnym bez equalizacji*
(odbiornik taki moŜe tolerować 10% rozmycie powodowane opoźnieniami wielodrogowymi)
Transmisja pakietów warstwy fizycznej
Detekcja kolizji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz